Algemene voorwaarden voor het Strong Interest Inventory®-certificeringsprogramma

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor het Strong Interest Inventory®-certificeringsprogramma van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, United Kingdom (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Wanneer we het hebben over “The Myers-Briggs Company”, “wij/we”, “ons” en “onze”, bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld.

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor certificering voor het psychometrische instrument Strong Interest Inventory (het “Programma”). Zodra The Myers-Briggs Company uw bestelling heeft geaccepteerd, ontvangt u een aanmeldingsbevestigingsformulier van onze externe leverancier van de certificeringstraining: GS Consultants. Let op: de volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Als u uw bestelling bij The Myers-Briggs Company Limited hebt geplaatst, stuurt The Myers-Briggs Company Limited u via een link een online registratiebevestigingsformulier. Zodra u het online formulier hebt ingevuld, neemt GS Consultants binnen 2 werkdagen contact met u op voor de mogelijke startdatums;
  • Tenzij u met GS Consultants anders overeenkomt, start u meestal binnen 2-3 weken met het programma (de 'Aanvang');
  • Na Aanvang moet u: 1. het Programma voltooien binnen 60 kalenderdagen en 2. het werk (zoals bepaald door GS Consultants) ten minste elke 14 kalenderdagen voltooien totdat het afgerond is. Als u een van beide niet doet, wordt uw training beschouwd als ‘onvoltooid’;
  • Heractivering van een onvoltooid Programma is onderworpen aan het volgende: 1. Als u het werk (zoals bepaald door GS Consultants) voor het programma gedurende meer dan 14 kalenderdagen niet hebt gemaakt of het Programma niet binnen 60 kalenderdagen hebt voltooid, kunt u vragen om een verlenging van 7 kalenderdagen. Hiervoor moet een vergoeding aan GS Consultants worden betaald (momenteel $125); 2. Hierna kunt u uw training binnen het Programma alleen weer oppakken binnen 365 dagen na uw aanmeldingsdatum en na betaling van een vergoeding aan GS Consultants (momenteel $350);
  • Elk reactiveringsverzoek dat meer dan twaalf (12) maanden na de start van het Programma wordt gedaan, wordt door GS Consultants niet geaccepteerd. U moet dan een nieuwe boeking doen via The Myers-Briggs Company Limited en moet opnieuw de volledige vergoeding voor het Programma voldoen;
  • Voor de duidelijkheid: The Myers-Briggs Company Limited is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw deelname aan het Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw voltooiing van het Programma binnen 60 dagen en/of verschuldigde bedragen voor verlenging of reactivering van het Programma. Voorts is The Myers-Briggs Company Limited niet aansprakelijk voor het regelen en/of de administratie van dergelijke kwesties. Hiervoor zijn u en GS Consultants volledig verantwoordelijk en deze dient u rechtstreeks onderling te regelen.
  • Ons Privacybeleid geldt als aanvulling op deze Algemene voorwaarden. The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van de onze klanten en andere personen te beschermen en respecteren en om te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/ 679) en andere toepasselijke, tot wet verheven, opvolgende of gewijzigde wetgeving. We raden u aan onze Verklaring inzake gegevensbescherming (in het Engels) en ons Privacybeleid (in het Engels) te lezen, aangezien u hierdoor beter begrijpt hoe we uw Persoonsgegevens en andere gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212