Hoe kan kennis van MBTI helpen bij effectieve probleemoplossing?

Ben je bekend met je MBTI-type, wil je graag bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en ben je geïnteresseerd in lerende organisaties? Lees dan snel verder en doe mee!

Binnen de Universiteit Twente is José Franken 1,5 jaar geleden een onderzoek gestart naar het verband tussen MBTI-voorkeursstijlen en problemsolving. Lees hieronder meer over de achtergrond van het onderzoek en hoe jij een bijdrage kunt leveren.

Aanleiding onderzoek

Na afloop van een MBTI training krijg ik als trainer vanuit de groep vaak de vraag “en wat kunnen we hier nu mee”. In eerst instantie geef ik dan aan dat het kennen van een best-fit type eerst even moet landen, maar dat er daarna veel vervolgopties zijn, zowel individueel als voor teams. Wanneer zo’n team uit een organisatie komt waarin men bezig is met het invoeren van systemen voor continu verbeteren zoals lean, six sigma of agile scrum, wordt de vraag vaak nog specifieker “hoe draagt MBTI nu bij aan het implementeren van continu verbeteren?”. In al deze verbetermethodes is samenwerking een belangrijke randvoorwaarde voor succes. En aangezien het kennen van MBTI profielen bijdraagt aan samenwerking, kunnen we dan zeggen dat er een positieve link is. Maar, misschien is er wel meer. Doel achter deze verbetersystemen is het creëren van een continu verbeterende organisatie, ook wel een lerende organisatie genoemd. De methodes omvatten een gereedschapskist vol instrumenten en gereedschappen, maar deze gaan pas echt zinvol worden wanneer ze worden ingezet door mensen, vaak in teams, om een probleem op te lossen. Die betreffende teams worden specifiek voor het oplossen van zo’n probleem samengesteld uit specialisten die nodig zijn. Lang niet altijd kennen deze deelnemers elkaar. Omdat het probleem waaraan ze moeten werken vaak belangrijk is, is er druk om een probleem snel op te lossen. Zo’n team heeft dus niet de tijd om uitgebreid te groeien in een effectieve samenwerking. En dan ontstaat de vraag of het kennen van persoonlijke voorkeursstijlen zoals de MBTI best-fit profielen een team kan helpen om sneller en beter een probleem op te lossen. Binnen de Universiteit Twente is een universitair onderzoek gestart om deze vraag te beantwoorden. 

Twee fasen

De eerste fase, die in 2020/2021 is uitgevoerd, heeft een manier opgeleverd om te kijken naar de kwaliteit van het verbeterproces, en er is een model ontwikkeld hoe het kennen van een persoonlijke voorkeursstijl het teamproces van probleem oplossen zou kunnen versterken. In de tweede fase willen we, door met echte teams in workshops aan de gang te gaan en het groepsproces op basis van video opnames te analyseren, uitzoeken of, en zo ja hoe, het kennen van een best fit MBTI stijl bijdraagt aan het als team oplossen van een probleem. Hiervoor gaan we in 2022 onderzoeks-workshops plannen. Omdat we voor deze workshops medewerkers en MBTI practitioners zoeken die hun best fit stijl kennen, en omdat jij, als lezer het misschien wel interessant vindt om deel te nemen aan de workshops en zo bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, kondigen we de workshops nu alvast aan. 

Onderzoeks-workshops

Wat praktische gegevens: Een workshop duurt 1 dagdeel en zal plaatsvinden op een voor de deelnemers passende plaats in Nederland en/of België. Voertaal in de workshop is in Nederlands. Voorafgaand aan de workshop dien je je als individu op te geven, waarbij je ook aangeeft wat jouw best-fit type is. Ook teamleden uit een bestaand team mogen zich opgeven. Het is echter niet vanzelfsprekend dat je ook als team de workshop zal volgen. Omdat de workshop onderdeel is van academisch onderzoek, zijn de kosten laag, slechts € 25,- pp. Wat je sowieso in deze workshop krijgt, naast natuurlijk een hele leuke middag, is een theoretisch deel waarin aan de hand van het eerste onderzoek praktische kennis over het als team gezamenlijk oplossen van problemen, gedeeld wordt.  Mocht je op basis van deze informatie al geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze workshop stuur dan een berichtje met daarin jouw naam, best fit type en woonplaats naar José Franken (j.c.m.franken@utwente.nl). In het voorjaar wordt dan verdere specifieke informatie direct naar jou toegestuurd.