Internationale Vrouwendag

The Myers-Briggs Company herdenkt de grondleggers van de MBTI: Katherine Briggs en Isabel Myers

Op Internationale Vrouwendag op 8 maart betonen we eer aan twee belangrijke vrouwen – Katherine Briggs en Isabel Myers.

Myers and BriggsWe kunnen het fascinerende verhaal over de creatie van de MBTI vragenlijst delen – de onvermoeibare inzet, tientallen jaren van onderzoek, analyse en validatie – maar waar we stil bij willen staan is wat deze baanbrekende vrouwen dreef om zo’n gerespecteerd instrument te creëren dat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt over de hele wereld.  

Welke erfenis kun je beter achterlaten dan een framework dat inzicht geeft in de verschillende persoonlijkheidstypes en de bijbehorende sterke punten?

De onderliggende gedachte is dat als we onszelf en de mensen om ons heen begrijpen, we allemaal een gelukkiger leven, zowel professioneel als persoonlijk, kunnen leiden.

Dit is de visie van Isabel Myers op menselijk gedrag:

Isabel Myers was een inspirerend persoon en leefde in een periode waarin er weinig mensen waren die zich bezighielden met de psychometrie. Ze was een begenadigd pionier op het gebied van het in kaart brengen van persoonlijkheden; autodidact, rigoureus en ongelooflijk vastberaden tegenover de overwegend mannelijke psychologische vestiging.

“Mijn droom is dat mijn werk, lang nadat ik er niet meer ben, mensen zal blijven helpen.” – Isabel Briggs Myers, 1979 

We blijven het onderliggende geloof in het werk van Isabel en Katherine delen, net als duizenden MBTI-practitioners over de hele wereld en miljoenen eindgebruikers.

Fijne Internationale Vrouwendag!