Gebruik van logo’s en materialen

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Als u onze productlogo’s wilt gebruiken voor enig doel, neemt u contact op met legal.eu@themyersbriggs.com.

Materialen

Gekwalificeerde professionals hebben toestemming om bepaalde The Myers-Briggs Company-materialen met copyright te gebruiken voor advies, methoden en feedback. Ze mogen dit materiaal bovendien aanpassen aan hun eigen behoeften en hun eigen merk toevoegen, onder de onderstaande voorwaarden

Op de pagina Downloads voor professionals op de The Myers-Briggs Company-website is een groot aantal bronnen beschikbaar.

Als u deze bronnen downloadt en/of gebruikt, accepteert u de algemene voorwaarden voor het gebruik ervan:

  • De materialen zijn alleen voor u als gekwalificeerd professional en u mag deze niet doorspelen aan anderen voor gebruik voor elk ander doel.
  • U dient alle bestaande logo’s en copyright- en handelsmerkverklaringen te behouden.
  • U mag uw eigen merk en op maat gemaakte inhoud toevoegen en de indeling en volgorde van de geleverde inhoud aanpassen, mits dit geen invloed heeft op de bedoelde betekenis, het beoogde doel of de beoogde ethische toepassing van de materialen. Raadpleeg onze Richtlijnen voor ethisch gebruik voor meer informatie over ethisch gebruik van tests en verwante materialen. 
  • Dat u gebruik mag maken van deze materialen betekent niet dat u eigendomsrechten hebt over de inhoud of het materiaal.
  • The Myers-Briggs Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schuldvorderingen die ontstaan in verband met uw gebruik van deze presentatie, hetzij door u of door derden.
  • U zult The Myers-Briggs Company vrijwaren in het geval dat The Myers-Briggs Company of The Myers-Briggs Company's licentiegevers enig verlies of enige vorderingen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven of kosten ondergaan (direct of indirect) voortvloeiend uit een overtreding die u begaat met betrekking tot deze algemene voorwaarden.
  • The Myers-Briggs Company behoudt het recht voor om de materialen terug te halen, bij te werken of aan te passen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord de materialen in uw bezit niet langer te gebruiken of deze indien nodig bij te werken of aan te passen.
  • Raadpleeg de kennisgevingen over copyright en handelsmerken voor meer informatie over copyright en handelsmerken.
  • Deze algemene voorwaarden worden beheerd door Engels recht.