Vakantie Typetabel

De vakanties die de MBTI-Typen karakteriseren!

Kent u uw MBTI-Type? Klik op het bijbehorende plaatje om de afbeelding van uw vakantietype te downloaden.

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ