Taarten typetabel

Taarten en gebakjes die de kenmerken van elk MBTI-type illustreren

Kent u uw MBTI-Type? Klik op het bijbehorende plaatje om de afbeelding van uw Taarttype te downloaden.

Zodra u uw Type gedownload heeft, kunt u dit pinnen, online delen en trots zijn op uw type!

Download uw MBTI Taarttype


ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ