Coaching

Coaching bij ontwikkeling

Potentie ten volle te benutten en leiders laten ontwikkelen? Zet één-op-één coaching in.

Hoe komt het dat getalenteerde mensen het soms moeilijk vinden om hun talenten te benutten? Wat houdt hen tegen de doelen te bereiken, die ze willen bereiken? 

Coaching kan helpen om antwoorden op deze vragen te vinden en doelen helpen te bereiken.   

Coaching is niet hetzelfde als aanwijzingen geven. Of als vaardigheden overdragen of advies geven. Het helpt iemand om eerlijk naar zichzelf te kijken en zichzelf te begrijpen. Dit kan diep gaan en vergt psychologische expertise. Coaching laat je zien wat je moet veranderen om je doelen te bereiken.  

Maak kennis met onze drie stappen voor coaching. En laten we verder praten over hoe coaching mensen in jouw organisatie kan helpen. 

Onze drie stappen voor coaching 

The Myers-Briggs Company and coaching

Succes bepalen

Wat is persoonlijk succes? Dat is voor iedereen verschillend. Daarom is coaching een zeer persoonlijke benadering van ontwikkeling. Iedereen die zich laat coachen bepaalt zelf waar hij op wil focussen. Onze gekwalificeerde coaches creëren hiervoor de optimale omstandigheden. We helpen mensen om vast te stellen wat hun doel is, wat ze tegenhoudt om dit doel te bereiken, en wat er moet veranderen om hun doel wel te behalen.     

Mensen evalueren 

Coaching gaat over ontdekken, zelfbewustzijn ontwikkelen en de weg vinden naar betere prestaties. Coaching is alleen succesvol als iemand er echt klaar voor is. Iemand moet willen veranderen om te verbeteren. Dit kan soms om wezenlijke veranderingen gaan. Het is onze rol om dit proces te begeleiden en de nodige support te bieden. 

Groei stimuleren 

Coaching vergt tijd en energie. Het is een langetermijninvestering en vraagt om een serieus commitment. Coaching moet niet verward worden met mentorschap (het overdragen van vaardigheden en expertise) of counseling (therapeutische hulverlening). In een coachingsprogramma vindt er voortdurende persoonlijke groei plaats.   
  • coaching van medewerkers
  • leiderschapscoaching
  • diepe beweegredenen 
  • motivatie
  • fasen in het leven