Hjælp til nødhjælpsarbejdere

Internationale hjælpeorganisationer bruger MBTI-bidrag til teamudvikling

Da en uddannelses- og udviklingskonsulent frivilligt påtog sig at afholde et teamudviklingsarrangement for Medair, spurgte hun, om The Myers-Briggs Company kunne bidrage. Vi donerede værktøjerne og materialerne til MBTI Complete som bidrag til hendes støtte til Medairs store indsats rundt omkring i verden. Sådan gik det til

Medair, som blev dannet i 1989, er en international ikke-statslig organisation (NGO), der leverer nødhjælp og katastrofeberedskab til områder, som er ramt i krisekategori 3. Organisationen hjælper på steder som Syrien, Afghanistan, Irak og Sydsudan, hvor der er problemer med alt lige fra flygtninge og konfliktzoner til sult, sygdom og naturkatastrofer. 

Medair staff and volunteers 2019

Opbakning til nødhjælpsarbejdere fra Medairs HQ

Fra hovedkvarteret i Schweiz leverer Medairs IT-team centraliseret støtte til nødhjælpsteamene i felten. Selvom teamet fortrinsvis arbejder fra hovedkvarteret, er der nogle teammedlemmer, der tager ud i felten for at hjælpe Medair-personalet lokalt.

“Teamet har tendens til at arbejde i en silo-konstruktion,” fortalte IT-chef Heidi Cockram, “og jeg ville gerne finde en måde, hvorpå alle kunne arbejde tættere sammen. Jeg ønsker, at alle i mit team føler sig klædt på til at tage ansvar for vores fremtidige kurs, som blandt andet vil omfatte øget tilstedeværelse af informationsteknologi i de områder, hvor vi hjælper.”

Heidi kontaktede Alina Sandell, en god ven og undervisnings- og udviklingskonsulent i Storbritannien. Alina indvilligede straks i at blive involveret og påtog sig frivilligt at afholde et 2-dages arrangement, der dækkede emnet strategi den første dag og teamudvikling den næste.

At gøre en forskel for teampræstationen

Alle teammedlemmer gennemførte deres MBTI-vurderinger online via MBTI Complete en uge inden arrangementet. De kendte deres MBTI-typer og havde kendskab til MBTI-strukturen, men gennemgik alligevel en genopfriskning i starten af sessionen.

“Fra en facilitators synsvinkel mener jeg, at det er er vigtigt at gøre dette, fordi man kan levendegøre det med personlige beretninger,” sagde Alina. “Du kan gøre det menneskeligt i stedet for at se på det som en abstrakt, akademisk ting”

Medairs IT-team er en sand blanding af personer. De repræsenterer ni forskellige nationaliteter, og teamet er forholdsvis ungt – den længst ansatte har været der i tre år, og det nyeste medlem har været der i tre måneder. Selvbevidsthed og viden om, hvad den enkelte person kan bidrage med i teamet, var centrale områder at udforske.

OEn deltager var lettet over, at der var en gyldig grund til nogle personlige spændinger og sagde, “Nu ved jeg, at min afdelingschef er præcis den modsatte type af mig. Alene den bevidsthed har allerede forbedret vores relation mindre end to uger efter arrangementet.”

“En af de udfordringer, Heidi talte om forinden, var, at hun beder folk om deres input, meninger og tanker,” forklarede Alina. "Men de introverte typer har brug for tid til at tænke over tingene. Med disse rammer har de tilladelse til at tænke over spørgsmålet og vende tilbage med deres tanker lidt senere. De ved, at det er helt i orden at gøre det”

Der var en øvelse, hvor teamet skulle arbejde i mindre grupper og stille spørgsmål, de havde fået udleveret. Øvelsen udløste en fantastisk reaktion. “Heidi havde aldrig hørt dem snakke så meget!” tilføjede Alina. “Det gav ligesom folk tilladelse til at tale og få bekræftet, hvor de tilfører værdi – for eksempel ‘Jeg er en NF i et ST-team. Men jeg bidrager med visse kvaliteter, og det bliver der sat pris på.’ Det er skønt at se en gruppe personer indse, at de har et sprog til at anerkende den værdi, de bidrager med”

Teammedlemmerne fik hver bogen Introduction to MBTI Type, og Heidi har allerede bemærket, at de har benyttet materialet.

“Folk bruger bogen – den ligger på deres skriveborde, og jeg har set medarbejdere minde sig selv om, hvad andre personlighedstyper har behov for,” fortalte hun. “De bruger de rigtige ord, og med et fælles sprog fungerer det godt. De fleste teammedlemmer er introverte. To af os er ekstroverte. Vi har lært, hvordan vi flekser præferencer, når det er nødvendigt, og informationerne om stressudløsere er meget brugbare i den fremtidige udvikling – vores arbejde sætter trods alt folk i meget stressede situationer. Det er en del af jobbet.”  

Bevægelse på tværs af kulturelle grænser med selvbevidsthed

Heidi havde mere at tilføje om de mere vidtrækkende konsekvenser af selvbevidsthed og forståelse af andre. “Vi konstaterede, at MBTI er brugbart for det nære team og til udenlandsk arbejde og rejser. Ude i felten arbejder du med mennesker. Du kender måske ikke sproget, og du ved i hvert fald ingenting om kulturen,” sagde hun, “og det er her, bevidstheden fra MBTI er nyttig. Det introducerer i det mindste det koncept, at alle mennesker er forskellige og fungerer forskelligt, og dette gør sig især gældende i forskellige kulturer. Det er vigtigt at være bevidst om, at mennesker fungerer forskelligt.”

Medair arbejder under vanskelige forhold, som mange af os slet ikke kan forestille os. Vi er glade for at have haft muligheden for at støtte dem og deres arbejde.


Se også
Opbakning til Aiducation
Vi fejrer 1 år som B Corp™