Anvendelse af materialer

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser.

Materialer

Certificerede konsulenter har tilladelse til at bruge visse af The Myers-Briggs Companys materialer med copyright i deres konsulentvirksomhed, praksis og feedback og at skræddersy disse materialer til deres egne behov, for eksempel ved at tilføje egen branding, med forbehold for nedenstående vilkår og betingelser. 

Du kan finde en lang række ressourcer på siden Practitioner Downloads på The Myers-Briggs Companys website. 

Når du downloader og/eller bruger disse ressourcer, accepterer du de vilkår og betingelser, der gælder for anvendelsen af dem:

 • Materialerne må kun bruges af dig, som er certificeret konsulent. Du må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge dem til andre formål.
 • Alle eksisterende logoer samt copyright- og varemærkebetegnelser skal bibeholdes.
 • Du har lov til at implementere dit eget brand, ordreoplysninger og specialfremstillet indhold og ændre indholdets format og rækkefølge, så længe det ikke påvirker den tilsigtede betydning, formålet eller den etisk korrekte anvendelse af materialerne. Vores retningslinjer for etisk anvendelse indeholder mere information om etisk anvendelse af tests og tilhørende materialer.
 • Overdragelse af disse materialer til dig giver dig ingen ejendomsret eller tilladelse vedrørende materialerne.
 • The Myers-Briggs Company accepterer intet erstatningsansvar for krav, som opstår i forbindelse med din brug af dette materiale, hverken fra dig eller tredjepart.
 • Køber skal holde The Myers-Briggs Company skadesløs i tilfælde af, at The Myers-Briggs Company eller The Myers-Briggs Companys licensgivere bliver udsat for tab, erstatningskrav, forpligtelser, skadeserstatningskrav, udgifter eller omkostninger som følge af dit brud på disse vilkår og betingelser (hvad enten det er sket direkte eller indirekte).
 • The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at tilbagetrække, opdatere eller ændre materialerne efter eget skøn og uden forudgående varsel, og du indvilliger i ophøre med at bruge, opdatere eller ændre eventuelle materialer, du er i besiddelse af.
 • Læs også oplysningerne om copyright og varemærker.
 • Disse vilkår og betingelser reguleres af britisk lovgivning.
   

 

The Myers-Briggs Company Limited
Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212