TDC

Teams, kommunikation og MBTI-værktøjet

TDC Group forbinder danskerne og har en klar ambition om at gøre det enklere og bedre for kunderne at få adgang til digitale tjenester og indhold. Virksomheden er Danmarks foretrukne udbyder af kommunikations- og underholdningstjenester i hjemmet og på farten. YouSee, Telmore, Fullrate og Blockbuster giver danskerne hurtig og let adgang til massevis af musik, film og tv på alle platforme når som helst og hvor som helst. TDC Erhverv skaber fremtidens vækst i såvel store som små danske virksomheder gennem digitale og enkle løsninger. I Norge leverer TDC Group mobil, tv og bredbånd til norske hjem via selskabet Get, der er Norges hurtigst voksende bredbåndsudbyder.

TDC case study

TDC Group har en lang historie med brugen af MBTI. I mere end syv år har værktøjet været en integreret del af virksomhedens talentudviklingsprogrammer og interne lederuddannelser, så der er generelt et stort kendskab til MBTI og persontypologi i organisationen

Men det er også et vigtigt værktøj i det daglige arbejde i de enkelte teams, og her har HR-partnerne også oplevet markante resultater. Værktøjet er efterhånden blevet spredt ud som et generelt værktøj i HR-stabens værktøjskasse til brug på alle niveauer fra den øverste ledelse til medarbejderniveau. 

I TDC Group har man valgt at bruge MBTI på grund af dens store udbredelse og generelle anerkendelse. ”Vi har ikke lyst til at være front-runners på noget helt nyt og eksperimenterende. Det skal gerne være forholdsvis mainstream, så vi har en mulighed for at få ledere og HR-folk ind med kendskab til værktøjet,” udtaler HR-partner Katrine Frovin Jørgensen.

HR-partner Katrine Rasmussen tilføjer: ”På den måde er der heller ikke nogen, som er meget skeptiske i forhold til at deltage, da de fleste kender lidt til værktøjet i forvejen og ved, hvad det handler om.”

Det er særligt i forhold til emner som gensidig forståelse, kommunikation og konflikthåndtering, hvor HR-partnerne ser det store potentiale i MBTI-værktøjet.

På grund af det store antal af medarbejdere har HR-partnerne sjældent mulighed for at give respondenterne individuel feedback. De arbejder således typisk med gruppesessioner med de enkelte teams i organisationen, hvilket også har sine fordele. ”Det er i høj grad med til at opbygge et fælles sprog, og på den måde bliver det også en kaffepausereference,” siger Katrine Rasmussen. Hun oplever også, at en del deltagere kommer til hende efter en session for at få yderligere klarlagt deres præferencer.

Katrine Frovin Jørgensen udtaler om sin oplevelse af brugen af MBTI, at "der, hvor det gør en stor forskel, er i forhold til kommunikation mellem samarbejdende enheder eller personer, fordi der ligger nogle helt simple aha-oplevelser i modsætningerne mellem de enkelte præferencer."

HR-partnerne har også konkrete erfaringer med anvendelse af MBTI i forhold til konflikthåndtering. HR-partner Nicole Nielsen Oghene fremhæver især en situation i forbindelse med en reorganisering af et lederteam, hvor hun på forhånd vidste, at de bevægede sig ud i konfliktfyldt farvand. Hun faciliterede derfor en forholdsvis uformel gruppesession med lederne som et led i en proaktiv konflikthåndteringsproces, hvor de satte fokus på de forskellige persontyper i teamet. Selv om nogle af deltagerne var ganske skeptiske over for værktøjet, blev resultatet meget positivt.

Nicole forberedte sig ved at tage et kort formøde med deltagerne for at forberede dem på sessionen, og hun sørgede for at have opbakning fra den øverste leder og brugte ham som 'sponsor' for tiltaget. "Vi havde en meget uformel session, men det endte med, at vi kom meget dybt ned og blandt andet talte om, hvordan de enkelte reagerer og føler på baggrund af bestemte udtryk og talemåder. Derfor endte det med et rigtig godt resultat."

Gennem tiden har HR-partnerne i TDC Group haft rigtig mange positive oplevelser med brugen af MBTI. Der er i organisationen og i dens omverden et stort kendskab til værktøjet, og de har oplevet mange positive tilbagemeldinger på både facilitering og indhold. Katrine Frovin Jørgensen udtaler om et af værktøjets styrker: "Det er meget konkret og nærværende og kan relateres til de enkelte deltagere. Det er ikke et teoretisk univers, der skal terpes. Det er dig og mig, det handler om."

Derudover siger HR-partnerne samstemmende, at værktøjet har bidraget til at opbygge et internt sprog, som bruges til at tale om forskelligheder og præferencer. Dette har bidraget til et produktivt miljø for samarbejde, men også for den enkeltes personlige trivsel på arbejdspladsen. Derfor bliver værktøjet også nemt udbredt til hele organisationen, da ledere, som har stiftet bekendtskab med værktøjet, ofte ønsker at anvende det på deres egne teams.

"De deltagende er i høj grad blevet i stand til at sige fra over for hinanden og artikulere, hvad de har brug for, og på den måde kommer de tættere på hinanden som team. De tør simpelthen at være sig selv, og de har også mulighed for at få italesat, hvad man ikke er god til - og opleve at det er helt ok," siger Katrine Frovin Jørgensen.

Katrine Rasmussen fortsætter: "Vi har også oplevet, at nogle i højere grad finder sig til rette i organisationen. Nogle kan i højere grad slutte fred med sig selv - "det er helt ok, at være mig" - også selvom ens personlige profil måske ikke stemmer helt overens med den herskende kultur i organisationen som helhed." 

Case study udarbejdet i samarbejde med Human House logo

Det er meget konkret og nærværende og kan relateres til de enkelte deltagere. Det er ikke et teoretisk univers, der skal terpes. Det er dig og mig, det handler om.

Katrine Frovin JørgensenHR Partner. TDC