INTP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

INTP-persoonlijkheidstypes zijn rationeel en analytisch, kunnen zich makkelijk aanpassen en spelen in op nieuwe kansen.

Deze introductie van het INTP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt je te begrijpen hoe je met anderen omgaat en welk soort werk je waarschijnlijk leuk vindt.

INTPSterke punten van INTP’s

INTP persoonlijkheidstypes denken strategisch en kunnen conceptuele modellen ontwikkelen om complexe problemen te begrijpen. Ze analyseren de wereld vaak op een objectieve en abstracte manier en ontwikkelen nieuwe of innovatieve manieren om iets aan te pakken.

Mogelijke ontwikkelpunten voor INTP’s

INTP's kunnen het lastig vinden om in een team te werken, vooral met mensen van wie ze vinden dat ze niet logisch denken of te weinig resultaatgericht te zijn. Ze kunnen focus verliezen en belangrijke feiten of details over het hoofd zien.

Wil je weten of je een INTP bent? Vul de officiële MBTI-vragenlijst in en gebruik code INTP10 voor 10% korting.

Typische kenmerken van INTP's Typical characteristics of an INTP

INTP's zijn vaak onafhankelijk en afstandelijk. Ook neigen ze moeilijk en logisch, sceptisch en innovatief te zijn.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kun je downloaden en delen

Loopbaan en loopbaanideeën voor INTP

INTP's hebben vaak specialistische kennis en zijn vaak te vinden in de techniek of wetenschap. Ze gedijen het beste in een omgeving waar ze de tijd en ruimte krijgen om geconcentreerd en zonder onderbrekingen aan iets te werken en waar ze niet in teams hoeven te werken of veel hoeven te vergaderen. Beroepen die INTP's aanspreken zijn onder andere: architect, onderzoeker of sociaal wetenschapper. In het boekje Inleiding tot Type vind je meer informatie over INTP's waaronder beroepskeuze.

INTP stressors

 

INTP's onder stress

INTP's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In extreme situaties zijn INTP’s geneigd zich buitengesloten en ontdaan te voelen en zijn ze vatbaar voor klagen en hypergevoeligheid. Download en deel* dit INTP-stresshoofd als geheugensteuntje voor jezelf en je collega's over de stressveroorzakende factoren voor INTP's.

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing


INTP-relaties

INTP's tolereren een groot aantal gedragingen van de mensen om zich heen. Ze zien echter niet welke impact hun manier of stijl van uitdrukken van hun ideeën op anderen kan hebben. Anderen zien INTP's als onafhankelijke personen die waarde hechten aan zelfstandigheid. 

Lees ons artikel over “Wat als je date niet je type is?"

INTP

Leuke manieren om INTP-kenmerken te delen: