Workshop kits voor practitioners

Kant-en-klare MBTI, TKI en FIRO workshopmaterialen

Met deze kits bespaar je veel voorbereidingstijd en kun je meteen aan de slag met het geven van ontwikkelworkshops.

De kits helpen practitioners om korte MBTI, TKI en FIRO workshops te faciliteren over leiderschap, communicatie, verandering, emotionele intelligentie, invloed, besluitvorming en conflict. 

De workshop kits zijn inclusief:

  • PowerPoint presentatie (klik op de kit om voorbeelden te zien)
  • Begrijpelijke trainersnotities (dus je hoeft geen training te volgen over hoe je de kit gebruikt)
  • Materialen voor de deelnemers (werkbladen, handouts etc) 

Elke kit is opgeslagen op een USB stick. Je kunt meteen met de materialen aan de slag.

De volgende facilitation kits (in het Engels) zijn beschikbaar:

Leader Development: An MBTI® Step I Type Training Workshop

Leader DevelopmentGeef leiders inzicht in hun sterke punten en potentiële blinde vlekken, pas vijf kernwaarden voor elk type toe om effectief leiderschap te bevorderen en stel een ontwikkelingsplan op om leiderschap te verbeteren.

Leader Development: An MBTI® Step I Type Training Workshop

Embracing Change Using Myers-Briggs® Type

MB6420Geeft deelnemers inzicht in de psychologie achter verandering en hoe elk type anders op verandering reageert. Na afloop beschikken de deelnemers over vaardigheden om op een positieve manier met verandering om te gaan.

Embracing Change Using Myers-Briggs® Type

Enhancing Emotional Intelligence Through Myers-Briggs® Type

MB6410Emotionele intelligentie blijkt de belangrijkste factor voor goede werkprestaties. Deelnemers leren aan de hand van MBTI hoe ze effectiever emoties kunnen waarnemen en erop kunnen reageren. Daarnaast ontvangen ze tips om hun eigen emotionele intelligentie te verbeteren.

Enhancing Emotional Intelligence Through Myers-Briggs® Type

Improving Decision Making Using Myers-Briggs® Type

Improving Decision Making Using Myers-Briggs TypeDeelnemers krijgen inzicht in hun natuurlijke besluitvormingsstijl en welke aspecten effectieve besluitvorming kunnen belemmeren.Daarnaast krijgen ze handvatten om hun eigen en de teambesluitvorming te verbeteren.

Improving Decision Making Using Myers-Briggs® Type

Compelling Conversations Through Myers-Briggs® Type

MB6410Communicatie is essentieel voor het opbouwen en in stand houden van relaties. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatiestijl en di van anderen, gebaseerd op MBTI. Ook kunnen ze hun vaardigheden oefenen om effectiever te communiceren.

Compelling Conversations Through Myers-Briggs® Type

Impactful Influencing : Harnessing the Power of Myers-Briggs®  Type

MB6410Deelnemers leren wat de impact van persoonlijkheidstype op beïnvloeding is en hoe ze hun MBTI-type kunnen gebruiken om ethisch en effectief te beïnvloeden.

Impactful Influencing : Harnessing the Power of Myers-Briggs® Type

Companion workbook for Impactful Influencing

MB6410Harnessing the Power of Myers-Briggs® type (10 per pakket).

Deelnemerswerkboek voor "Impactful Influencing"

MBTI® Concepts for Managers: A Step I Type Training Workshop for Managing and Mentoring Others

MB6410Helpt managers van alle niveaus effectiever te worden in hun rol. De deelnemers leren technieken om de MBTI-voorkeuren te gebruiken bij het managen en begeleiden van anderen.

MBTI® Concepts for Managers: A Step I Type Training Workshop for Managing and Mentoring Others

Managing Conflict Using the TKI®  Assessment

MB6410Stelt deelnemers in staat om hun eigen conflictstijl en die van anderen te waarderen. Ook ontwikkelen ze vaardigheden om conflictsituaties te beoordelen en de geschikte strategieën te selecteren om hiermee om te gaan.

Managing Conflict Using the TKI® Assessment

Making Teams Work Powered by the FIRO Assessment®

MB6410Deze workshop laat deelnemers kennis maken met FIRO en hun FIRO-resultaten. Teamleden leren hoe ze hun teamprestaties kunnen optimaliseren door verbeterde werkrelaties, effectievere communicatie en minder conflicten.

Making Teams Work Powered by the FIRO Assessment®

Onthoud:

  • De MBTI-kits zijn alleen beschikbaar voor gekwalificeerde MBTI-practitioners en de FIRO-Kit voor FIRO-practitioners
  • Er is geen kwalificatie vereist voor de TKI-kit

Opmerking:
Practitioners die een verwante 'How to'-workshop hebben gevolgd, beschikken al over het materiaal uit de workshopkit, omdat de kits updates zijn van die workshops. Als je bijvoorbeeld de train the trainer MBTI & Verandering hebt gevolgd, heb je niet de kit 'Embracing Change' nodig..