ISFP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ISFP-persoonlijkheidstypes zijn sensitief, rustig en hebben aandacht voor de behoeften van de mensen om hen heen.

Deze introductie van het ISFP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ISFP’s

ISFP’s vinden het prettig anderen te helpen en ondersteunen en samenwerking te stimuleren en faciliteren. Ze brengen graag mensen samen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ISFP’s

ISFP's hebben de neiging minder assertief te zijn dan andere persoonlijkheidstypes. Daarom zouden ze minder invloed op het werk kunnen hebben. Ze kunnen ze soms moeilijke beslissingen uit de weg gaan of beslissingen nemen uitstellen, in de hoop dat er een betere kans voorbij komt.

 

Typische kenmerken van ISFP's Typical characteristics of an ISFP

ISFP's werken over het algemeen graag samen, zijn bescheiden, flexibel, aardig en loyaal.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kunt u downloaden en delen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ISFP

ISFP-persoonlijkheidstypes vinden het prettig om werk te doen dat van persoonlijke betekenis voor ze is. Ze werken graag in een omgeving met collega's die begaan zijn met elkaar en elkaar steunen. Concurrentie kunnen ze vermijden. ISFP's zijn vaak te vinden in functies in de gezondheidszorg, dienstverlening en administratie. In het boekje Introduction to Type and Careers vindt u meer informatie over ISFP-banen.

ISFP stressors

 

ISFP's onder stress

ISFP's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties worden ze vaak cynisch, depressief, agressief en gaan ze aan zichzelf twijfelen. Download en deel* dit ISFP-stresshoofd als geheugensteuntje voor uzelf en uw collega's over de stressveroorzakende factoren voor ISFP's.

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing


ISFP-relaties

ISFP's hechten waarde aan de vrijheid om een eigen pad te kiezen. Bovendien vinden ze het prettig om een eigen ruimte te hebben en een eigen planning te maken, die hun partner ook krijgt. Het kan moeilijk zijn om een ISFP te leren kennen, maar ze geven ontzettend veel om anderen. Dit laten ze vaak merken via acties in plaats van het te zeggen.

ISFP

Leuke manieren om ISFP-kenmerken te delen: