ESFJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ESFJ-persoonlijkheidstypes zijn plichtsgetrouwe teamspelers die nauw samenwerken met anderen en het fijn vinden zich ergens thuis te voelen. Voor het oplossen van problemen gebruiken ze hun gezonde verstand.

Deze introductie van het ESFJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESFJ’s

ESFJ’s zijn over het algemeen sociaal en extravert. Ze begrijpen wat anderen nodig hebben en uiten hun waardering voor bijdragen van anderen. Om een beslissing te kunnen nemen, verzamelen ze benodigde feiten. Ze vinden het leuk om effectieve procedures op te zetten.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESFJ’s

ESFJ's kunnen zich bij het nemen van beslissingen te veel laten beïnvloeden door wat ze denken dat anderen willen. Ze kunnen het moeilijk vinden om plannen aan te passen als er onverwachte kansen voorbij komen. Ze lopen het risico te veel te accepteren of zich te dienstbaar op te stellen aan leidinggevenden.

Typische kenmerken van ESFJ's

Typical characteristics of an ESFJ

ESFJ's zijn vaak warm en dankbaar, maar ook georganiseerd, extravert en ondersteunend. Ook zijn ze realistisch en loyaal.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kunt u downloaden en delen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESFJ's

ESFJ's komen het beste tot hun recht in een omgeving met een familie-achtige sfeer, met vriendelijke mensen die om elkaar geven. Ze vinden het leuk nauw samen te werken met klanten en collega's en de waarde van een product, dienst of project te communiceren. ESFJ's zullen zich veelal aangetrokken voelen tot functies in de kinderzorg, verpleging, het onderwijs of in religieuze organisaties. In het boekje Introduction to Type and Careers vindt u meer informatie over ESFJ-banen.

ESFJ stressors

 

ESFJ's onder stress

ESFJ's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties bent u geneigd pessimistisch en star te zijn. Ook twijfelt u eerder aan uzelf en bent u vatbaar voor gevoelloosheid. Download en deel* dit ESFJ-stresshoofd als geheugensteuntje voor uzelf en uw collega's over de stressveroorzakende factoren voor ESFJ's.

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing

 

 

ESFJ-relaties

ESFJ-types zijn op emotioneel gebied zeer afgestemd op anderen omdat ze meeleven. Ze begrijpen de emotionele behoeften en zorgen van hun partner. Hun partners zien hen als gevoelig en overtuigend.

ESFJ

Leuke manieren om ESFJ-kenmerken te delen: