ISTJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ISTJ-persoonlijkheidstypes zijn grondig, betrouwbaar en hebben oog voor detail.

Deze introductie van het ISTJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Het Myers Briggs ISTJ persoonlijkheidstypeSterke punten van ISTJ’s

ISTJ’s zijn betrouwbaar en gaan systematisch te werk. Ze vinden het prettig om binnen een duidelijke structuur en volgens heldere processen te werken. Vaak vinden ze tradities belangrijk en zijn ze taakgericht en besluitvaardig. 

Mogelijke ontwikkelpunten voor ISTJ’s 

Mensen met ISTJ-voorkeuren kunnen zich star opstellen en als inflexibel en onpersoonlijk worden gezien. 

 

Typische kenmerken van ISTJ's

Typical characteristics of an ISTJ

ISTJ's zijn over het algemeen erg grondig, plichtsgetrouw, realistisch, maar ook systematisch en gereserveerd.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kunt u downloaden en delen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ISTJ's

ISTJ's vinden het prettig om te werken met duidelijke doelen en realistische deadlines. Ze willen problemen graag oplossen en voortgang monitoren op basis van feiten. Ze geven er de voorkeur aan om binnen een traditionele organisatie te werken, met mensen die hun verantwoordelijkheden serieus nemen. ISTJ-types zijn vaak te vinden in management- of administratieve functies of in functies op het gebied van ordehandhaving of boekhouden. In het boekje Introduction to Type and Careers vindt u meer informatie over ISTJ-banen.

ISTJ stressors

 

ISTJ's onder stress

Stressveroorzakende factoren voor ISTJ kunnen zaken zijn die ingaan tegen hun natuurlijke voorkeur voor structuur en logica. In extreme omstandigheden kunnen ze beschuldigend en pessimistisch worden, waarbij ze geneigd zijn zich terug te trekken en zich af te sluiten. Download en deel* dit ISTJ-stresshoofd als geheugensteuntje voor uzelf en uw collega's over de stressveroorzakende factoren voor ISTJ's

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing


 

ISTJ-relaties

Anderen zien een ISTJ vaak als iemand die waarde hecht aan tradities en iemand die consistent en geordend is. ISTJ's ontwikkelen een sterke loyaliteit in relaties en ze werken erg hard om afspraken na te komen.

ISTJ

Leuke manieren om ISTJ-kenmerken te delen: