ESTP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ESTP-persoonlijkheidstypes zijn energiek, enthousiast en passen zich makkelijk aan. Ze maken werken graag leuk.

Deze introductie van het ESTP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESTP’s

ESTP’s motiveren anderen door leven in de brouwerij te brengen. Problemen kunnen ze snel analyseren en oplossen op basis van hun gezonde verstand en ervaring, vaak op een vindingrijke of creatieve manier. 

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESTP’s

ESTP-types kunnen het moeilijk vinden hun tijd te managen en kunnen hun interesse verliezen tijdens lange en complexe projecten. Ze kunnen zo gericht zijn op directe problemen en snelle oplossingen, dat ze langetermijnproblemen over het hoofd kunnen zien. Ook kunnen ze het onprettig vinden relaties onder de loep te nemen en te bespreken.  

Typische kenmerken van ESTP's Typical characteristics of an ESTP

ESTP's zijn vaak analytisch, extravert en enthousiast, maar ook logisch. Bovendien zijn ze vaak opmerkzaam en vindingrijk.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kunt u downloaden en delen

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESTP

ESTP's vinden het leuk risico's te nemen, een crisis te bezweren of brandjes te blussen. Ze komen het beste tot hun recht in een omgeving tussen actieve en taakgerichte mensen die gericht zijn op het project en direct zijn in de omgang. ESTP's zijn vaak te vinden in de beveiliging, landbouw, productie en marketing. In het boekje Introduction to Type and Careers vindt u meer informatie over ESTP-banen.

ESTP stressors

 

ESTP's onder stress

ESTP's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties trekt u zich vaak terug, bent u afgeleid en paranoïde, en voelt u zich voortdurend angstig. Download en deel* dit ESTP-stresshoofd als geheugensteuntje voor uzelf en uw collega's over de stressveroorzakende factoren voor ESTP's.

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing


ESTP-relaties

ESTP's houden echt van het leven en halen alles eruit wat erin zit. Hun partners zien hen als een avontuurlijke durfal, maar ook als praktische probleemoplosser. Ze kunnen echter wel ongeduldig zijn voor wat betreft het ontdekken van relaties.

ESTP

Leuke manieren om ESTP-kenmerken te delen: