ESTJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ESTJ-persoonlijkheidstypes zijn analytisch, doelgericht, besluitvaardig en georganiseerd

Deze introductie van het ESTJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt je te begrijpen hoe je met anderen omgaat en welk soort werk je waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESTJ’s

ESTJ’s stimuleren zichzelf om hun doel te bereiken en regelen de mensen en middelen die ze hiervoor nodig hebben Ze hebben een groot netwerk en zijn bereid moeilijke beslissingen te nemen als dat nodig is. Ze hechten vaak veel waarde aan kundigheid.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESTJ’s

ESTJ's kunnen zo gefocust zijn op het behalen van hun doel, dat ze voorbij gaan aan de ideeën of gevoelens van anderen. Situaties waarbij er intensief persoonlijk contact nodig is, kunnen ze minder prettig vinden. Ze verzamelen soms te weinig informatie, voordat ze tot actie overgaan en lopen het risico nieuwe kansen te missen omdat die niet in hun plan staan.

Wil je weten of je een ESTJ bent? Vul de officiële MBTI-vragenlijst in en gebruik code ESTJ10 voor 10% korting.

Typische kenmerken van ESTJ's Typical characteristics of an ESTJ

ESTJ's zijn vaak verantwoordelijk en efficiënt, maar ze kunnen ook assertief, logisch en realistisch zijn.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kun je downloaden en delen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESTJ

ESTJ's vinden het prettig duidelijke doelen en deadlines te stellen en problemen op een logische manier te analyseren. Ze komen het beste tot hun recht in een stabiele omgeving met duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. Een carrière in wetshandhaving, de productie of toegepaste technieken zal een ESTJ vaak aanspreken. In het boekje Inleiding tot Type vind je meer informatie over ISFJ's waaronder beroepskeuze.

ESTJ stressors

 

ESTJ's onder stress

ESTJ's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties worden ESTJ’s vaak overgevoelig, emotioneel, dominant en star. Download en deel* dit ESTJ-stresshoofd als geheugensteuntje voor jezelf en je collega's over de stressveroorzakende factoren voor ESTJ's.

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing

 

ESTJ-relaties

ESTJ-types vinden het vaak leuk om met anderen te communiceren en nemen de rol in hun relaties serieus. Ze willen deze rol ook graag op een verantwoordelijke manier invullen. Hun partners zien ESTJ's als plichtsgetrouw en betrouwbaar.

Lees ons artikel over “Wat als je date niet je type is?"

ESTJ

Leuke manieren om ESTJ-kenmerken te delen: