ESFJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ESFJ-persoonlijkheidstypes zijn plichtsgetrouwe teamspelers die nauw samenwerken met anderen en het fijn vinden zich ergens thuis te voelen. Voor het oplossen van problemen gebruiken ze hun gezonde verstand.

Deze introductie van het ESFJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt je te begrijpen hoe je met anderen omgaat en welk soort werk je waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESFJ’s

ESFJ’s zijn over het algemeen sociaal en extravert. Ze begrijpen wat anderen nodig hebben en uiten hun waardering voor bijdragen van anderen. Om een beslissing te kunnen nemen, verzamelen ze benodigde feiten. Ze vinden het leuk om effectieve procedures op te zetten.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESFJ’s

ESFJ's kunnen zich bij het nemen van beslissingen te veel laten beïnvloeden door wat ze denken dat anderen willen. Ze kunnen het moeilijk vinden om plannen aan te passen als er onverwachte kansen voorbij komen. Ze lopen het risico te veel te accepteren of zich te dienstbaar op te stellen aan leidinggevenden.

Wil je weten of je een ESFJ bent? Vul de officiële MBTI-vragenlijst in en gebruik code ESFJ10 voor 10% korting.

Typische kenmerken van ESFJ's

Typical characteristics of an ESFJ

ESFJ's zijn vaak warm en dankbaar, maar ook georganiseerd, extravert en ondersteunend. Ook zijn ze realistisch en loyaal.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kun je downloaden en delen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESFJ's

ESFJ's komen het beste tot hun recht in een omgeving met een familie-achtige sfeer, met vriendelijke mensen die om elkaar geven. Ze vinden het leuk nauw samen te werken met klanten en collega's en de waarde van een product, dienst of project te communiceren. ESFJ's zullen zich veelal aangetrokken voelen tot functies in de kinderzorg, verpleging, het onderwijs of in religieuze organisaties. In het boekje Inleiding tot Type vind je meer informatie over ESFJ's waaronder beroepskeuze.

ESFJ stressors

 

ESFJ's onder stress

ESFJ's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties zijn ESFJ's geneigd pessimistisch en star te zijn. Ook twijfelen ze eerder aan zichzelf en zijn ze vatbaar voor gevoelloosheid. Download en deel* dit ESFJ-stresshoofd als geheugensteuntje voor jezelf en je collega's over de stressveroorzakende factoren voor ESFJ's.

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing

 

ESFJ-relaties

ESFJ-types zijn op emotioneel gebied zeer afgestemd op anderen omdat ze meeleven. Ze begrijpen de emotionele behoeften en zorgen van hun partner. Hun partners zien hen als gevoelig en overtuigend.

Lees ons artikel over “Wat als je date niet je type is?"

ESFJ

Leuke manieren om ESFJ-kenmerken te delen: