ENFP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ENFP-persoonlijkheidstypes zijn energiek en motiverend.

Deze introductie van het ENFP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ENFP’s

ENFP’s schakelen snel van het ene project naar het andere. Ze zien overal mogelijkheden en kunnen vaak meerdere oplossingen voor een probleem bedenken. Hun energie en enthousiasme zijn vaak aanstekelijk. Een ENFP laat zich inspireren door nieuwe mensen en ervaringen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ENFPs

ENFP-types kunnen soms geen beslissingen nemen of projecten niet afmaken. Ze lopen het risico te veel hooi op hun vork te nemen en te lang te blijven zoeken naar het beste antwoord. Ze vinden het mogelijk ook moeilijk om prioriteiten te stellen.

Typische kenmerken van ENFP's Typical characteristics of an ENFP

ENFP's zijn vaak vriendelijk, expressief, innovatief en energiek.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kunt u downloaden en delen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ENFP

De ideale werkomgeving voor ENFP's is een omgeving waarin creativiteit wordt gestimuleerd en beloond en teamwerk belangrijk wordt gevonden. Ook vinden ze het prettig om met verschillende mensen samen te werken, met name om ze te ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling. ENFP's voelen zich vaak aangetrokken tot functies in coaching, ontwikkeling en onderwijs of tot creatieve beroepen of hebben een religieuze roeping. In het boekje Introduction to Type and Careers vindt u meer informatie over ENFP-banen.

ENFP stressors

 

ENFP's onder stress

ENFP's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties bent u vaak overbezorgd, teruggetrokken, hebt u een tunnelvisie en bent u vatbaar voor extreme emoties. Download en deel* dit ENFP-stresshoofd als geheugensteuntje voor uzelf en uw collega's over de stressveroorzakende factoren voor ENFP's. 

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing


ENFP-relaties

ENFP's zijn zeer scherp en opmerkzaam als het op andere personen aankomt. Ze hebben ook veel soorten gevoelens en intense emoties. Hun partners zien hen als veelzijdig en enthousiast.

ENFP

Leuke manieren om ENFP-kenmerken te delen: