ENFJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

ENFJ-persoonlijkheidstypes zijn zorgzaam, inspirerend en motiverend en kunnen zich goed inleven in anderen.

Deze introductie van het ENFJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

ENFJSterke punten van ENFJ’s

ENFJ’s zijn in staat het beste uit een team te halen door nauw samen te werken en beslissingen te nemen. Bij het nemen van beslissingen respecteren ze de waarden van anderen en betrekken ze anderen in het proces. Ze zijn vaak bedreven in consensus bereiken en als leider anderen te inspireren.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ENFJs

ENFJ-types praten vaak veel en kunnen ontmoedigd raken als ze weinig feedback van anderen krijgen. Ze verwachten van anderen dat ze zich net zo inzetten als dat ze zelf doen en kunnen het lastig vinden om met het ontbreken van consensus en met conflicten om te gaan. Bij het nemen van beslissingen kunnen ze voorbijgaan aan logica en feiten.

Typische kenmerken van ENFJ's

Typical characteristics of an ENFJ

ENFJ's zijn vaak warme en ondersteunende persoonlijkheden die goed kunnen samenwerken. Ook zijn ze vriendelijk en georganiseerd. Bovendien zijn ze overtuigend.

De meest voorkomende kenmerken van dit persoonlijkheidstype worden hier weergegeven in de vorm van een leuke Typie. Deze kunt u downloaden en delen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ENFJ

ENFJ's vinden het prettig anderen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, tijdmanagement en het halen van deadlines. Ze komen het beste tot hun recht in een omgeving waar samenwerken en harmonie hoog in het vaandel staan, vooral bij het behalen van gezamenlijke doelen. ENFJ's zijn vaak aangetrokken tot banen in de hulpverlening, het onderwijs, de gezondheidszorg of in een religieuze omgeving. In het boekje Introduction to Type and Careers vindt u meer informatie over ENFJ-banen.

ENFJ stressors

 

ENFJ's onder stress

ENFJ's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties bent u geneigd pessimistisch en star te zijn. Ook twijfelt u eerder aan uzelf en bent u vatbaar voor gevoelloosheid. Download en deel* dit ENFJ-stresshoofd als geheugensteuntje voor uzelf en uw collega's over de stressveroorzakende factoren voor ENFJ's. 

*Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing

  

  

ENFJ-relaties

ENFJ-types helpen anderen zich vaak te ontwikkelen en ze begrijpen snel de emotionele behoeften van anderen. Hun partners zien hen als vriendelijk, expressief en sympathiek.

ENFJ

Leuke manieren om ENFJ-kenmerken te delen: