MB7016e
€ 21,50ex. BTW

Meld u aan zodat wij kunnen verifiëren of u over de juiste kwalificaties beschikt om dit product te kopen.

Discovering Our Team's Facets exercise eBook (Engels)

MBTI® Activity Series exercise: de facetten van uw team ontdekken

Deze MBTI Step II-groepsoefening is bedoeld om de betekenis van de facetten en facetpolen te leren, deze toe te passen om teamleden beter te begrijpen en om zowel overeenkomsten als verschillen binnen het team te herkennen.

MBTI Activity Series exercise - eBook.

Let op: Deze oefening gaat ervan uit dat u al eerder de begrippen en facetten van Step II heeft ingebracht, en dat deelnemers de resultaten van hun Step II (met gebruik van MBTI Step II Interpretive Report) reeds hebben ontvangen.

Toepassingen: teamcultuur, teamontwikkeling

Behandelde typevoorkeuren: facetten van MBTI Step II

Benodigde tijd: 75-180 minuten