Tetypetabel (Engelsk)

Forskellige teer, vist i form af MBTI-type

Kender du de fire bogstaver i din MBTI-Type? Klik på det tilsvarende billede for at downloade et billede af din tetype.

Sæt billedet af din tetype op på opslagstavlen, del det online, og vær stolt af din type!

MBTI TETYPER  (Engelsk)

Hver MBTI-types karakteristika.
ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ