Omsorgstabel (engelsk)

Det positive bidrag, som den enkelte MBTI®-type kan give i omsorgen for patienter i sundhedssektoren

Kender du de fire bogstaver i din MBTI-Type? Klik på det tilsvarende billede for at downloade et billede af din omsorgstype.

Sæt billedet af din omsorgstype op på opslagstavlen, del det online, og vær stolt af din type!

MBTI OMSORGSTYPER  (Engelsk)

Hver MBTI-types karakteristika.

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ