Forretningsbetingelser for vouchere

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

1.  Dette er forretningsbetingelserne for vouchere fra The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). Disse forretningsbetingelser gælder for salg og køb af vouchere.  Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst.  

2.  Vouchere er tilgængelige for nye og eksisterende kunder hos The Myers-Briggs Company.

3.  Vouchere kan indløses til et hvilket som helst af The Myers-Briggs Companys undervisningskurser, interne programmer, konsulentprogrammer og produkter, som The Myers-Briggs Company leverer. Vouchere kan ikke bruges til onlinekøb.

4.  Det mindste beløb, en voucher kan lyde på, er £ 5.000 + moms eller samme beløb, som The Myers-Briggs Company fastlægger i en tilsvarende lokal valuta.

5.  Når du har bestilt en voucher, udsteder vi en faktura på voucherens beløb plus moms, som skal betales inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen, medmindre der tidligere er indgået en anden ordning mellem os.

6.  Når The Myers-Briggs Company har modtaget betaling fra dig i disponible midler, udsteder vi en kvitteret, momsbelagt faktura på det indbetalte beløb, som vil udgøre din voucher med et unikt referencenummer. Bemærk, at dette er et værdifuldt dokument, og at du skal oplyse det unikke referencenummer (The Myers-Briggs Companys fakturanummer) og dit kontonummer fra starten, når du kontakter The Myers-Briggs Company for at booke og bestille med anvendelse af voucheren. Hvis du ikke oplyser det fra starten, kan det betyde, at du ikke vil kunne bruge voucheren til den pågældende ordre eller booking.

7.  Kursusbookinger eller -bestillinger, der er foretaget på en vouchers pålydende, vil kun blive accepteret, når fakturaen er betalt. Kursusbookinger eller -bestillinger vil også kun blive accepteret i den samme valuta som på voucheren.

8.  Det beløb, der som et minimum kan indløses mod voucheren, er £ 250 plus moms eller det samme beløb, som The Myers-Briggs Company har fastlagt i den tilsvarende lokale valuta. Bestillinger under dette beløb vil ikke blive accepteret.

9.  Voucheren kan indløses til et hvilket som helst af The Myers-Briggs Companys produkter og/eller serviceydelser og har en varighed på 12 måneder fra voucherens dato, som er datoen på den modtagne faktura (“udløbsdatoen”). Herefter udløber voucheren, og du vil miste et eventuelt ubrugt beløb. Udløbsdatoen vil gælde leveringsdatoen for køb og/eller booking af et hvilket som helst af The Myers-Briggs Companys produkter og/eller serviceydelser, uanset hvornår købet og/eller bookingen er foretaget med anvendelse af voucheren. Derfor skal undervisning eller anden serviceydelse, som er booket med anvendelse af voucheren, være leveret inden udløbsdatoen, og produkter, som er bestilt med anvendelse af voucheren (herunder rapporter med anvendelse af OPPassessment), skal være leveret inden udløbsdatoen.

10. Når en booking eller bestilling er foretaget med en voucher, vil The Myers-Briggs Companys normale honorar for den pågældende bestilling, som er gældende på tidspunktet for booking, blive modregnet voucherens værdi. Eventuelle resterende midler på voucheren skal bruges inden udløbsdatoen til et andet af The Myers-Briggs Companys produkter eller serviceydelser. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler tilbage på voucheren til at dække hele udgiften til bestillingen, skal underskuddet betales i overensstemmelse med betingelserne for din konto hos The Myers-Briggs Company.  

11. Når et kursus er booket mod betaling med voucherens værdi, er det tilladt at flytte til samme undervisningsprogram på en anden dato, forudsat at den nye startdato også er før voucherens udløbsdato. Flytninger vil være betingede af The Myers-Briggs Companys regler for flytning af bookinger, som er gældende på tidspunktet. Annulleringer af kursusbookinger vil ikke blive refunderet. 

12. The Myers-Briggs Companys forretningsbetingelser for køb og anvendelse af selskabets produkter og serviceydelser, herunder The Myers-Briggs Companys undervisningskurser, interne programmer og konsulentprogrammer, gælder sammen med vores datasikkerhedspolitik (på engelsk) for alle bestillinger og bookinger, der foretages med anvendelse af en voucher, undtagen: (i) hvad angår tidspunktet for betaling af honorarer og annullering af kursusbookinger, hvor disse betingelser vil være gældende; og (ii) hvis en foreslået returnering mod refundering eller kreditering vil overskride udløbsdatoen, vil en sådan ikke blive accepteret i medfør af disse betingelser.

13. Ved interne programmer og konsulentprogrammer vil The Myers-Briggs Company fakturere din virksomhed efter arrangementet for personalets udgifter til rejser og eventuel indkvartering. Hvis der stadig er midler tilbage på voucheren, kan sådanne udgifter blive modregnet disse overskydende midler.

14. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkede, tabte eller fejladresserede ordrer eller computer- eller telefonfejl eller tekniske fejl, der kan opstå som følge af forsinkede ordrer.

15. Vouchere kan ikke refunderes, ikke overdrages til andre, ikke overføres mellem kunder eller kundekonti eller indløses til kontanter.

16. Du kan administrere dine markedsføringspræferencer i vores markedsføringspræference-center (på engelsk), hvor du også kan fravælge markedsføringsmeddelelser.

17. Disse betingelser er underlagt engelsk lovgivning og er underlagt de engelske domstoles eksklusive værneting. Stedet for opfyldelse af kontrakten er England.

Disse betingelser er revideret i maj 2018.

 

Data Protection Officer
The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP
UK

Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212