Betingelser for brug af praktiserende delt indhold

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Når du åbner, reproducerer, distribuerer eller på anden vis bruger disse billeder (“delt indhold”), accepterer du nedenstående betingelser (“betingelserne”). Hvis du ikke overholder disse betingelser, kan vi inddrage de rettigheder, du har fået tildelt i medfør af betingelserne, og du vil ikke længere have tilladelse til at bruge det delte indhold.

1. Tilladelse.   Vi tildeler dig en ikke-eksklusiv, royaltyfri, global, igenkaldelig, ikke-viderelicensbar tilladelse til at reproducere og distribuere det delte indhold, forudsat at en sådan reproduktion eller distribution er begrænset til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse.

2. Tilladt anvendelse.  Under forudsætning af, at du overholder disse betingelser, må du:
a. bruge det delte indhold på dine profiler på sociale medier eller som din avatar;
b. poste det delte indhold på din blog eller
c. udskrive det delte indhold i dets originale dimensioner til egen, ikke-kommerciel visning;
d. som certificeret konsulent bruge det delte indhold i dine workshops og dermed give deltagere og teams adgang til det delte indhold til deres eget, personlige brug.

3. Begrænsninger i anvendelsen.  Selvom det delte indhold er beregnet til at blive videregivet, er ikke al anvendelse tilladt.
Du må ikke:
a. skabe værker, som er afledninger af det delte indhold;
b. forandre, modificere eller på anden vis ændre det delte indhold på nogen måde, herunder oversætte dele af eller hele det delte indhold til et andet sprog;
c. anvende det delte indhold kommercielt eller til at promovere salget af andre produkter eller serviceydelser, herunder ikke sælge det delte indhold; ikke trykke det delte indhold på merchandise (såsom T-shirts eller krus) eller lave plakater eller andre fysiske reproduktioner af det delte indhold; eller bruge det delte indhold som reklame for de serviceydelser, du tilbyder;
d. bruge det delte indhold på nogen måde eller i nogen forbindelse med materiale, som tilskynder til vold, fremmer usømmelighed eller spreder had;
e. ændre eller fjerne eventuelle copyright- eller varemærkebudskaber eller andre identificerende budskaber, der vises i det delte indhold, eller tilføje dit eget logo eller sammenkopiere noget andet indhold med det delte indhold; eller
f. give andre tilladelse til at anvende det delte indhold. Du bedes dirigere andre til dette websted, så de kan blive informeret om, hvordan de kan bruge det delte indhold.

4. Immaterielle rettigheder.  Vi ejer det delte indhold og forbeholder os alle rettigheder og enhver ejendomsret og interesse i det delte indhold, herunder alle immaterielle rettigheder. Du har ingen andre rettigheder i medfør af disse betingelser end den begrænsede tilladelse, der beskrives i afsnit 1.

5. Diverse. Din anvendelse af det delte indhold i henhold til nærværende betingelser er udelukkende underlagt lovene i delstaten California, USA.

Version: Maj 2019

 

The Myers-Briggs Company Limited
Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212