Til ære for Kathy Myers

Den 31. januar 2020 mistede vi en af de største forvaltere af The Myers-Briggs Type Indicator®

Det er med stor sorg, at The Myers-Briggs Company må fortælle, at Katharine (“Kathy”) Margaret Downing Myers er gået bort i en alder af 93 år.

Katharine Myers

Kathy, der blev født den 4. april 1926, blev opfostret af sin mor, Katharine Jaeger Downing. Hendes far, Hugh Wagner Downing, en ung militærpilot i USA's Signal Corps, omkom i et militærflys styrt samme år, hun blev født

Da hun var ganske ung, flyttede hun og hendes mor til Swarthmore, Pennsylvania, hvor hun fik venner for livet. Det var også her hendes svigermor, Isabel Briggs Myers, år forinden gik på Swarthmore College. Da Kathy var 12, mødte hun Peter Myers og hans forældre, Isabel og Clarence (“Chief”) Myers. 

Peter blev en afholdt ven og senere hendes anden ægtemand (han døde i 2018). Hans forældre blev hendes ekstra forældre. Isabel startede en livslang interesse hos Kathy i forståelsen af menneskers udvikling, og hvordan man kan forbedre menneskers forståelse af sig selv og andre. 

Som stipendiat på Vassar College spillede hun udendørshockey og på The All-American Lacrosse team og blev kandidat med hovedfag i økonomi i 1946 i en alder af 20 år.  

Efter eksamen, da hun søgte ind på Penn’s Wharton School, fik hun af dekanen at vide, at en erhvervsuddannelse ville være “spildt på en kvinde, der alligevel bare skulle giftes og have børn.” Nu var hun ikke en, der lod sig standse af en mands synspunkter, og hun gennemførte afgangsklasser i organisatorisk udvikling på Wharton og begyndte at arbejde med emnet personlige problemer for management konsulentfirmaet Edward N. Hay and Associates i Philadelphia. Senere fik hun sin magistergrad i menneskers udvikling fra Bryn Mawr College i Pennsylvania.  

I de år, hun opfostrede sine fire børn, rettede hun sin lidenskab og energi mod en bestyrelsespost hos The League of Women Voters og skolenævnet i Swarthmore. På det tidspunkt arbejdede hun som lærer på en high school og senere som erhvervsvejleder. 

Kathy fandt sit egentlige kald, da hun blev engageret i udbredelsen af den etiske anvendelse af The Myers Briggs Type Indicator (MBTI®). Hun arbejdede tæt sammen med Isabel Myers i Isabels sidste år for at forbedre MBTI's videnskabelige integritet og fuldføre Isabels skelsættende bog om MBTI, Gifts Differing. Desuden var hun med til at udvikle de første meget grundige certificeringsprogrammer for konsulenter, som ville administrere MBTI med ansvar, og hun stod i spidsen for adskillige uddannelseskurser.

Da Isabel døde i 1980, blev Kathy og Peter Myers medejere af MBTI’s copyright, og de tog begge dette ansvar meget alvorligt. Kathy blev den første formand for The Association for Psychological Type (APT) og gav konsekvent sin støtte til nonprofitorganisationen The Center for Applications of Psychological Type (CAPT). Hun skrev mange artikler og bidrog til adskillige bøger om anvendelsen af psykologisk type, herunder blandt andet Navigating Midlife: Using Typology as a Guide

Under Peter og Kathys ledelse (i tæt samarbejde med The Myers-Briggs Company, der udgiver MBTI-vurderingen) blev MBTI-instrumentet den mest udbredte personlighedstest i verden, og den anvendes af enkeltpersoner, religiøse institutioner og undervisningsinstitutioner, nonprofitorganisationer og virksomheder til individuel udvikling og teamudvikling. 

I deres senere år sammen skabte Kathy og Peter The Myers & Briggs Foundation: En organisation, der finansierede psykometrisk og resultatforskning inden for den psykologiske types anvendelsesområder. Hun var også fortsat involveret i kampen for social retfærdighed, da hun var i firserne, og fordybede sig i filantropisk arbejde, især ved The Chester Children’s Chorus og den tilknyttede skole i Chester, Pennsylvania. 

Hun citerede ofte slutordene fra George Eliots Middlemarch, en yndlingsbog, at “verdens tiltagende goder delvis afhænger af ikke-historiske handlinger; og at tingene ikke er så dårlige for dig og mig, som de kunne være, skyldes delvis det antal, der troligt levede et skjult liv…..” 

Kathy selv levede et rigt, lidenskabeligt liv med gavmilde bidrag. Hun er højt elsket og vil blive husket af alle, der kendte hende. Hun efterlader sig fire børn, fire børnebørn, to oldebørn og mange nære venner og kollegaer.

Dette er et redigeret uddrag fra nekrologen, som blev udarbejdet af Kathy Myers' familie..

Bedrifter