Individualiseret salg

Konsulenter benytter MBTI-værktøjet til undervisning af salgsfolk – læs mere i vores sammendrag om konsulenter

Køber-sælger-relationer, stresshåndtering og dysfunktioner i teams er blandt de udfordringer, vores team af konsulenter har taget fat på de seneste uger

Netop som vi nærmer os årets sidste dag, oplever vi, at virksomhederne fortsætter arbejdet med at udvikle mennesker og opnå bedre præstationer. Nedenstående er nogle nyere eksempler på, at vores konsulenter giver kunderne den hjælp, de har brug for. 

Individualiseret salg
Forandringer i lægemiddelindustrien førte til øget fokus på tillid i køber-sælger-relationerne. Vores kunde, en schweizisk lægemiddelvirksomhed, ønskede en workshop med temaet ‘Gør dit salg personligt’, for at salgspersonalet skulle opnå netop dette. Vi sammensatte en workshop og afprøvede den i Schweiz, inden den blev leveret til salgsteams i Rumænien og Dubai. I workshoppen bruges indsigten fra MBTI til at skabe øget bevidsthed om forskelle i personlighedstype, for at sælgerne kan opbygge tillid. Det er planlagt at afholde en session med ‘undervisning af underviseren’ i starten af 2019.

Forandringer, omstrukturering og stress 
Et stort boligselskab i Storbritannien havde brug for hjælp i en tid med forandringer og omstruktureringer. Der var stor udskiftning blandt personalet, og lederne var pressede. Vores MBTI-baserede session havde fokus på styrker og blinde pletter, stressudløsere, strategier til håndtering af stress og metoder til at genkende stress hos andre. 

Ansvarlighed i teamet
Efter at have skiftet ejere for tre år siden benyttede vores hollandske kunde MBTI-værktøjet og Lencionis 5 dysfunktioner i et team til at udvikle mellemledere. Nogle centrale områder, der skulle forbedres, var ansvarlighed, overgivelse af vanskelige beskeder og mangel på klarhed omkring roller og grænser. Vores konsulenter gjorde to ting. For det første afholdt vi en session med konsulentudvikling for HR-teamet i Holland, så de bedre kunne indarbejde MBTI-principperne i teams på tværs af organisationen. Dernæst så vi på, hvordan vi kunne formidle øvelser, som specifikt tog fat på dysfunktionen mangel på ansvarlighed med Lencionis model. .