Hurtig og virtuel

Sammendrag af vores konsulenters seneste aktiviteter ude i felten

Det har været nogle forskelligartede par uger for vores konsulenter – virtuel feedback, teamudvikling og MBTI-relateret salgsundervisning er blandt de mange sessioner, der for nylig er afholdt

Virtuel feedback

OPP's konsulenter trådte til i sidste minut for at afholde en virtuel session for en global virksomhed inden for erhvervssoftware og formidlede en interaktiv, virtuel MBTI-gruppefeedback for en gruppe praktikanter i vores kundens interne indslusningsprogram. I sessionen blev deltagerne introduceret for MBTI-strukturen for at forbedre deres viden om deres foretrukne arbejdsstil og lære dem at påskønne værdien af forskellige stile og præferencer.

Destilleriteams 

OPP's konsulenter har i de seneste to måneder samarbejdet med yderligere tre teams fra et uafhængigt destilleri, da vores tilbagevendende kunde forsøger at inkorporere MBTI-værktøjet yderligere i deres organisation. 

Det første var et nydannet team med base på tværs af England, Irland og Skotland. Teammedlemmerne havde individuelle mål, men også behov for at samarbejde effektivt for at opnå succes i et miljø under konstant forandring. De rejste sig fra sessionen med en handlingsplan for, hvordan de kunne bruge deres individuelle forskelle til at blive mere effektive og støtte hinanden til at opnå succes.

Det andet team var blevet udvidet fra at være en gruppe på tre til nu ni medlemmer. Der blev fokuseret på en sammenhængende gruppeidentitet, så vi udarbejdede en MBTI-baseret session, for at teammedlemmerne kunne opnå bedre forståelse af dem selv og bedre relatere til hinanden. Emner som alsidighed, fleksende adfærd og opbygning af stærke relationer blev alle dækket.  

Den tredje session var med et andet nyetableret team, der stod over for en hård forretningsmæssig udfordring. Vores virkningsfulde, MBTI-baserede session gav teamet mulighed for at drøfte problemer og opnå indsigt i deres personlige stil og indvirkning, mens de samtidig havde det sjovt. 

Isbryder i Finland

Vores konsulenter rejste til Finland for at levere en teamudviklingssession for ledere i en global energivirksomhed. Vores kunde havde bedt om et isbryderarrangement, der var baseret på MBTI-værktøjet, for et nyt team af 27 ledere, og vores session hjalp disse ledere med at forstå og påskønne værdien af forskellige stile og præferencer i teamet.

Ledelsesudvikling

Et andet sted inden for udvikling af ledelsesteams ønskede vores kunde at bygge videre på et allerede flot præsterende team, så de kunne arbejde endnu mere effektivt og håndtere forandringer på deres marked. Vi udarbejdede et teamarrangement for at skabe relationer, fremme konstruktive udfordringer, etablere en klar fornemmelse for teamets formål og udforske, hvordan teamet kunne samarbejde for at nå deres forretningsmæssige mål.

Trin II til konflikter

En virksomhed i vækst og med en mission om at give alle råd til bæredygtig skønhed henvendte sig til OPP med henblik på MBTI-teamudvikling. Vores kunde, der allerede havde erfaring med MBTI trin I og opdaget et behov for et udforske deres kommunikationsbehov og potentielle udløsende faktorer for konflikter, ønskede at bygge videre på dette med en trin II-baseret session. Målet med vores session var at uddybe teammedlemmernes forståelse af forskellene på deres foretrukne måder at arbejde på og udforske tilgange til konflikt, kommunikation og problemløsning. 

MBTI-relateret salgstræning

En global virksomhed inden for lægemiddelindustrien bad OPP om at udvikle et modul, de kunne bruge i deres interne salgsprogram. Forandringer i branchen forventes at have betydning for, hvordan vores kunde sælger deres produkter, og det vil så være afgørende, at de kan skabe hurtige relationer med deres kunder. Vores modul udviklede deltagernes forståelse af MBTI, så de blev mere effektive til at skabe relationer med kunderne; så de kunne bruge MBTI-type til at udpege nyttige strategier og lære, hvordan man justerer sin stil for at optimere salgsvirkningen.