Rammer for adfærd

Udarbejdelse af rammer, der sikrer bedre beslutninger – læs mere i vores konsulenters sammendrag

I de seneste uger har OPP’s konsulenter skabt relationer inden for beslutningsprocesser, lederskab og teams på tværs af en række sektorer i marken

OFFENTLIG SEKTOR: ANVENDELSE AF RAMMER FOR ADFÆRD TIL AT FOREBYGGE SUBJEKTIVITET

Investeringsprojektafdelingen hos en kunde i den offentlige sektor ønskede at skabe en adfærdsstruktur, der kunne bruges i evalueringen af potentielle nye leverandører. Strukturen skulle indeholde en streng, objektiv adfærdsvurdering som en del af processen, da samarbejde og teamwork ville være afgørende. Vores konsulenter indsamlede data fra vigtige stakeholders og udviklede en struktur, der gav observerbare eksempler på adfærd, der er nødvendig for et vellykket samarbejde. Denne struktur vil kunne forebygge subjektivitet i beslutningerne og sikre, at der er en forsvarlig proces for udvælgelse af nye leverandører.

INTERNATIONAL NETWORKING: BEDRE BESLUTNINGSPROCESSER FOR LEDERE

En international networking-virksomhed ønskede at levere udvikling for et forskelligartet udvalg af erhvervsledere, der skulle samles til et teammøde i Barcelona. For at udvalget bedre kunne opnå fuld fordel af den enkeltes ekspertise, når der blev truffet beslutninger som et team, udarbejdede vores konsulenter en session, hvor man udforskede, hvordan teammedlemmernes MBTI-præferencer påvirkede deres beslutningsproces.

DETAILHANDEL: TEAMUDVIKLING FOR AT OPNÅ VÆKSTMÅL

En familiedrevet detailvirksomhed med ambitiøse planer om vækst ønskede at benytte MBTI-værktøjet til teamudvikling. Teamet arbejdede fint, men kunden ønskede rigtigt engagement og fleksibilitet stillet overfor de krævende vækstmål. Vores konsulenter udarbejdede og leverede et arrangement, hvor man udforskede teammedlemmernes MBTI-præferencer og så på, hvordan de kunne udvikle mere tillidsfulde relationer og blive enige om forpligtelser i teamet.

SUNDHED OG VELGØRENHED: LEDELSESUDVIKLING

Efter en vellykket MBTI-session under deres ledelsesprogram tidligere i år bad en velgørenhedsorganisation inden for sundhedssektoren om en frisk og innovativ ny session. OPP indarbejdede kundens værdier og adfærd i en session, som fik deltagerne til at uddybe deres forståelse af dem selv som ledere.

BYGGERI: KANDIDATVURDERING

En leverandør af byggematerialer, der stod for at skulle rekruttere nye områdedirektører, henvendte sig til OPP for at få hjælp til deres interne vurderinger i forbindelse med ansættelser. Kunden ønskede en online-vurdering, der så på personlighedsstil, motivatorer og begavelse. Vores konsulenter brugte 16PF-instrumentet og evnetesten Swift Analysis. De hjalp kunden med fortolkning af resultaterne og udarbejdelse af rapporter som feedback til kandidaterne.