OPP’s konsulenter på farten – medierne

Mediegrupper bruger MBTI Trin II til ledelsesudvikling.

Denne uge giver OPP’s konsulenter den øverste stab i en stor mediegruppe en oplevelse med ledelsesudvikling.

red figure in a white line-up, magnifying glassHver leder udforsker sin MBTI Trin II-profil i en rød figur i en hvid opstilling i et direkte, personligt møde med en af vores konsulenter. Her kan lederen også tænke over den feedback, han eller hun får af de øvrige ledere og sine kollegaer. Sessionen er en del af et bredere udviklingsprogram, der har til formål at skærpe deltagernes selvbevidsthed og få dem til at tænke over deres indvirkning på andre.

Vi bliver inden for medieverdenen, hvor OPP’s konsulenter leverer coachingsessioner med udvikling som emnet som en del af en igangværende proces i en multinational online-medievirksomhed. Projektet har til formål at støtte medlemmer af den øverste ledelse i udviklingen af deres evne til at arbejde på et lidt højere niveau.

Et andet sted leverer to af vores konsulenter et teamarrangement for en virksomhed i Bruxelles. Kunden bad os om at udforme og levere et arrangement, der kunne højne teamånden, skabe teamidentitet og hjælpe deltagerne med at få mest muligt ud af en nyetableret struktur og hierarki. Vi foreslog anvendelse af TKI-værktøjet for at øge teammedlemmernes forståelse af, hvordan de interagerer med, stiller spørgsmål til og indvirker på kollegaer og parthavere, og hvordan man udnytter forskellige fremgangsmåder til at få mest muligt ud af interaktioner og relationer.

Workshoppen var udformet således, at teamet mere tydeligt kunne give udtryk for formålet med enheden som helhed betragtet, samt rollernes bidrag inden for enheden. Dette skulle føre til øget udbredelse af bedste praksis og bedre håndtering af arbejdsbyrderne.

Læs mere om OPP’s erhvervspsykologiske konsulenter og se andre kunder og casestudier her.