OPP’s konsulenter på farten – drikkevarebranchen

Internationalt drikkevarebrand konsulterer OPP med henblik på tests.

OPP’s konsulenter arbejder i denne uge i drikkevarebranchen og hjælper et internationalt brand med at skabe rolleprofiler.

handshake business meetingVirksomheden ønsker at bruge profilerne til bedre at kunne forene forretningsmøder med tests, når de rekrutterer nye medarbejdere. De søger at rekruttere de rigtige mennesker til et team, som er fundamentalt for virksomhedens succes, og det betyder, at de ønsker at:
I denne uge formidler OPP en fokusgruppe med topledere, hvor krav til roller bliver udforsket.

Et andet sted i denne uge giver vores konsulenter sessioner med coachingsupervision, der sikrer vedvarende opbakning og udvikling til coaches, som virker internt i klienters virksomheder.

Læs mere om OPP’s erhvervspsykologiske konsulenter og se andre kunder og casestudier her.