Global reklamationspolitik

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Hos The Myers-Briggs Company er vores kunder og partnere centrum for alt, hvad vi gør. Det indebærer, at vi sørger for vellykkede resultater af det arbejde, vi udfører i fællesskab.  Hvis vi ikke har gjort tingene rigtigt, vil vi gerne vide det, så vi kan lære af det og få det korrigeret.

Kontakt os

Vi anbefaler, at du i første omgang taler med din sædvanlige kontakt for på den måde at få en hurtig undersøgelse og løsning sat i gang.

Hvis sagen ikke kan løses ved hjælp af din sædvanlige kontakt, kan du fortælle os det ved at kontakte din lokale Complaints Officer.  

Desuden kan du kontakte vores Head of Global Customer Experience eller den lokale Complaints Officer i første omgang, hvis du ikke ønsker at indgive din klage hos din sædvanlige kontakt.

Proces

For at sikre, at vi er rimelige, konsekvente og rettidige, har vi en proces, vi vil følge:

  • Anerkendelse af reklamationen inden for 2 arbejdsdage. Dette sker normalt via e-mail. Du vil muligvis blive kontaktet, inden reklamationen undersøges, for at sikre, at vi har forstået din reklamation fuldt ud.
  • Undersøgelse af reklamationen. Her vil vores head of global customer experience normalt være involveret med gennemgang af reklamationen og etablering af kontakt til din account manager. Undersøgelsen kan også nødvendiggøre kontakt med andre dele af virksomheden.
  • Skriftligt svar på din reklamation gives inden for 5 arbejdsdage. Dette sker normalt via e-mail. Afhængigt af reklamationens nærmere omstændigheder kan dette svar være i form af en opdatering i stedet for en løsning, hvis vi har brug for mere tid. Hvis det er tilfældet, informerer vi dig inden for tidsrummet på 5 arbejdsdage og forsøger at give et estimat af den tid, det kan tage at løse reklamationen.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212