Erklæring om etik

The Myers-Briggs Company er et selskab hjemmehørende i Storbritannien, som driver virksomhed i internationale jurisdiktioner, fortrinsvis Storbritannien og Europa. Vi tilbyder personlighedsværktøjer og undervisning til HR-medarbejdere, psykologer og udviklingskonsulenter.

Vi driver virksomhed i mere end 25 lande globalt og samarbejder med internationale partnere og også direkte med multinationale selskaber og instanser inden for den offentlige sektor.

Vi er stolte af vores ry for at handle retfærdigt, etisk korrekt og hæderligt, uanset hvor og hvornår vi driver forretning. Vores omdømme er bygget på vores værdier som virksomhed, vores medarbejderes og tilknyttede personers værdier og vores fælles ønske om at virke med hæderlighed og i overensstemmelse med gældende love og forretningsstandarder i hele vores organisation.

Vi fordømmer korruption i alle dets former, og vi tolererer det ikke i vores virksomhed eller hos dem, vi handler med. Fra de ydre rammer for vores arbejdsmiljøer er det sommetider svært at forstå omfanget af den skade, som bestikkelse pådrager samfundet, men det er ikke en forbrydelse uden ofre. Vi tillader ikke, tilgiver ikke, opfordrer ikke til eller ansporer, hverken direkte eller indirekte gennem andre, ulovlig eller uetisk adfærd såsom bestikkelse, returkommission, betaling for tavshed, løfter om at betale kontant eller med ting af værdi, eller nogen andre aktiviteter, der kan opfattes som korrupte, ulovlige eller uetiske.

Vores antikorruptionspolitik fastlægger detaljeret, hvordan vores ledende medarbejdere, funktionærer og tilknyttede personer skal opføre sig, og hvad de skal gøre, hvis de konfronteres med korruption i forbindelse med The Myers-Briggs Companys aktiviteter. Vi forventer, at alle vores ledende medarbejdere, funktionærer og tilknyttede personer tager denne politik til sig og praktiserer den i alle aspekter af deres daglige arbejde.

Politikken er lige så henvendt til The Myers-Briggs Companys ledende medarbejdere, funktionærer og tilknyttede personer som til The Myers-Briggs Company. The Myers-Briggs Company kan få en stor bøde, og vores omdømme kan blive ramt af langvarig skade, hvis selskabet dømmes for bestikkelse. Hvis en ledende medarbejder, funktionær eller tilknyttet person dømmes, kan vedkommende stå over for en bøde og/eller op til 10 års fængsel. Den potentielle skade, som bestikkelse kan medføre for både virksomhed og enkeltpersoner, er langvarig og opvejer rigeligt eventuelle kortsigtede gevinster. Det er ganske enkelt ikke risikoen værd at indlade sig på bestikkelse.

Læs vores politik på området, eller kontakt bestyrelsesformandens kontor konfidentielt, hvis du har spørgsmål til vores holdning til bestikkelse og korruption. Vi ønsker at udrydde bestikkelse og korruption, og vi giver vores fulde opbakning til enhver, der informerer os ved mistanke om eller bevis for bestikkelse eller korruption i vores organisation.

Husk, at The Myers-Briggs Company er forpligtet til at handle etisk korrekt og fordømmer korruption i alle dets former. Vi vil ikke tolerere det i vores virksomhed eller hos dem, vi handler med, og vi vil tilstræbe at udrydde det.
  

 

The Myers-Briggs Company Limited
Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212