EY Academy of Business

Læs om, hvordan MBTI bidrog til ledelsesudvikling

EY Academy of Business har været førende inden for erhvervsuddannelser og undervisning i CIS siden 1993. I denne periode har flere end 65.000 fagfolk fra førende virksomheder fået undervisning hos Academy of Business.

EY har leveret lederuddannelse i mange år med fokus på områder som intern kontrol og revision, økonomisk og ledelsesregnskab, regnskabsanalyse, budgettering og økonomiske modeller. Da det blev besluttet at levere mere lederuddannelse, var man i virksomheden opsat på også at inkludere bløde kompetencer.

Med det i tankerne blev det besluttet at tilbyde kunderne en mini-MBA rettet mod den øverste og mellemste ledelse, bestående af fem moduler med fem dages lynkurser. Hver dag skulle være forbeholdt et af de centrale områder, som en dygtig leder skal kunne tage fat på, for eksempel sociale kompetencer. Kundens feedback havde indikeret, at deltagerne ville sætte pris på muligheden for at reflektere nøje over deres egen ledelsesstil.

“Der var en stigende bevidsthed om denne mangel på bløde kompetencer,” fortæller Tatiana Timoshina, senior manager hos EY. “MBA-deltagerne blev spurgt, 'Hvordan kan jeg administrere alle aspekter og medarbejdere i en virksomhed uden at vide, hvordan jeg administrerer mig selv som leder og teamplayer?'"

MBA-programmet blev opbygget, så det omfattede en endagssession, hvor deltagerne kunne fokusere på sig selv og deres ledelsesstil. Det blev anset for at være en af programmets mest afgørende dage.

Hvad angik valg af værktøj til at underbygge denne del af kurset var MBTI®-instrumentet et naturligt valg, fordi det med succes havde været brugt i EY til lederuddannelse gennem mange år. Virksomheden ville derfor meget gerne udvide MBTI-processen til et bredere eksternt publikum.

Endagssessionen blev udviklet af EY-konsulenter, som var certificerede til at bruge MBTI. Deltagerne blev introduceret for MBTI og fik lejlighed til at definere deres MBTI-type. Derefter gik de videre til MBTI's forskellige anvendelsesområder, for eksempel teameffektivitet, fleksning af kommunikationsstil, hvordan man træffer afbalancerede beslutninger samt håndtering af reaktioner på forandringer.

De øvrige fire dage i mini-MBA'en bestod af en komplet ledelsespakke med emnerne strategi, risikohåndtering og økonomi. Elementet med bløde kompetencer er det, som adskiller dette program fra EY's tidligere kursusarrangementer.

Dette 5-dages kursus har vist sig at være ekstremt populært. Deltagerne har opnået øget bevidsthed om andre menneskers behov og reaktioner. Som en deltager sagde med foruroligende åbenhed, “Hvis bare jeg havde deltaget i dette kursus for otte år siden, så ville jeg ikke være skilt!”

Mini-MBA'ens MBTI-element var så populært, at der blev lanceret et separat 1-dags modul, som omhandlede MBTI-relaterede bløde kompetencer for en gruppe på 15-20. Flere tidligere mini-MBA-deltagere så denne uafhængige workshop som en genopfriskning. Andre ønskede interne mini-MBA'er eller selvstændige MBTI-moduler i deres virksomheder efter at have deltaget i et planlagt mini-MBA-program, og nogle sendte andre fra deres virksomhed på kursus.

Mini-MBA'en og 1-dags workshops arrangeres på tværs af en lang række forskellige brancher. Deltagerne er en blanding af ejere af små/mellemstore virksomheder og ledere af større selskaber. Mange deltagere har fremhævet den måde, som MBTI-processen får andre til at se deres virksomhed og dens tilknyttede personligheder på, på en helt anden og mere oplyst måde.

“Der er stigende efterspørgsel på bløde kompetencer på markedet,” kommenterede Olga Beglova, Executive Director, EY. “MBTI er udgangspunkt for denne type personlig udvikling. Der er en stigende bevidsthed om dette værktøjs muligheder på arbejdspladsen og om dets anvendelsesområder inden for områder som teams, stresshåndtering, coaching og andet.”

Mini-MBA'en har nu været afholdt i Moskva og St. Petersburg i Rusland samt Kiev og Donetsk i Ukraine og Almaty og Astana i Kasakhstan. Desuden er den selvstændige MBTI-workshop blevet afholdt i Novosibirsk (Rusland), og den første mini-MBA i Aserbajdsjan (Baku) er planlagt til 2014. Der har også været mange interne sessioner flere forskellige andre steder i området.

I fremtiden vil EY fortsat bidrage til at indlejre MBTI-processen i virksomheder, hvor man ønsker udvikling af bløde kompetencer. Som følge af efterspørgslen vil der blive afholdt nye selvstændige sessioner og flere MBTI-workshops. Virksomheden undersøger desuden mulighederne for at udvide MBTI-produktet, så det dækker bestemte områder såsom lederudvikling, håndtering af forandringer, kommunikation og beslutningstagning. MBTI-processen ser ud til i høj grad at forblive kernen i EY's undervisning i mange år fremover.

MBTI er udgangspunktet for udvikling af bløde kompetencer. Der er øget bevidsthed om dette værktøjs muligheder på arbejdspladsen

Olga BeglovaExecutive Director. EY Academy of Business