MBTI-type en neurodiversiteit

Guide Cover

Veel arbeidsnormen zijn opgesteld met neurotypische mensen in gedachten. Diezelfde normen kunnen ervoor zorgen dat neurodivergente mensen worden benadeeld.

Als we met het oog op (meer) inclusie, de verschillende mensen willen begrijpen en helpen zich te ontwikkelen, moeten we neurodiversiteit ook leren begrijpen. Dit dan met name de relatie met het persoonlijkheidstype (als die er al is).

Dit nieuwe Engelstalige onderzoeksrapport biedt een goed startpunt voor inzicht in neurodiversiteit. Download het om meer te leren over:

  • Verschillende vormen van neurodiversiteit, waaronder ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, Dyslexie en meer.
  • Hoe je de MBTI met neurodivergente mensen gebruikt.
  • Hoe het MBTI-type betrekking heeft op verschillende vormen van neurodiversiteit.