Algemene voorwaarden voor vouchers

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

1.  Dit zijn de Algemene voorwaarden voor OPP-vouchers van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, United Kingdom (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingen van The Myers-Briggs Company Limited (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en het gebruik van Vouchers.  Wanneer we het hebben over “The Myers-Briggs Company”, “wij/we”, “ons” en “onze”, bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld.  

2.  Vouchers zijn verkrijgbaar voor nieuwe en bestaande klanten van The Myers-Briggs Company.

3.  Vouchers kunnen worden ingewisseld voor alle trainingen, in-houseprogramma's en consultancyprogramma's van The Myers-Briggs Company en producten die The Myers-Briggs Company levert. Vouchers kunnen niet worden gebruikt voor online aankopen.

4.  Het minimumbedrag voor het aanmaken van een voucher is £5.000 + btw of hetzelfde bedrag zoals door The Myers-Briggs Company vastgesteld in uw eigen valuta.

5.  Na ontvangst van uw bestelling van een voucher sturen wij u een factuur voor het bedrag van de waarde van de voucher plus btw. Dit bedrag moet worden voldaan binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij wij van tevoren een andere afspraak met u hebben gemaakt.

6.  Na ontvangst van uw betaling ontvangt u van The Myers-Briggs Company een vereffende factuur met btw voor het betaalde bedrag. Dit is uw unieke voucher. Let op: dit is een waardevol document en u moet het unieke referentienummer (het factuurnummer van The Myers-Briggs Company) en uw rekeningnummer vanaf het begin vermelden als u contact opneemt met The Myers-Briggs Company om boekingen te kunnen doen en bestellingen te kunnen plaatsen met de voucher. Als u dit niet in het begin vermeldt, kan dit tot gevolg hebben dat u de voucher niet kunt gebruiken voor de betreffende bestelling of boeking.

7.  Alle boekingen of bestellingen voor cursussen die voor de waarde van een voucher worden geplaatst, worden pas geaccepteerd als de factuur is betaald. Alle boekingen of bestellingen voor cursussen worden ook uitsluitend geaccepteerd in dezelfde valuta als op de voucher vermeld.

8.  Het mimimaal in te wisselen bedrag voor de voucher is £250 + btw of hetzelfde bedrag zoals door The Myers-Briggs Company vastgesteld in uw eigen valuta. Bestellingen onder dit bedrag worden niet geaccepteerd.

9.  De voucher kan worden ingewisseld voor alle producten en/of diensten van The Myers-Briggs Company en is geldig gedurende 12 maanden na de op de voucher vermelde datum, namelijk vanaf de datum van de vereffende factuur (de “Vervaldatum”). Na deze datum vervalt de voucher en bent u een eventueel ongebruikt bedrag kwijt. De Vervaldatum is van toepassing op de leverdatum van alle aankopen en/of boekingen van de producten en/of diensten van The Myers-Briggs Company, ongeacht het moment van de aankoop en/of boeking met de voucher. Trainingen of andere geboekte diensten moeten derhalve vóór de Vervaldatum worden geleverd en alle met de voucher bestelde producten (met inbegrip van rapporten waarbij gebruik wordt gemaakt van OPPassessment) moeten vóór de Vervaldatum worden geleverd.

10. Als een boeking of een bestelling wordt geplaatst met de voucher, wordt de gebruikelijke vergoeding van The Myers-Briggs Company voor de betreffende bestelling ten tijde van de boeking afgetrokken van de waarde van de voucher. Het bedrag dat overblijft op de voucher moet vóór de Vervaldatum voor een ander product of een andere dienst van The Myers-Briggs Company worden gebruikt. Als het resterende bedrag op de voucher onvoldoende is om de volledige kosten van de bestelling te betalen, moet het tekort worden betaald overeenkomstig de voorwaarden van uw The Myers-Briggs Company-account.  

11. Als een boeking is gedaan met de voucher, is wijziging naar hetzelfde trainingsprogramma op een andere datum toegestaan, mits de nieuwe startdatum vóór de Vervaldatum van de voucher valt. Op wijzigingen is het op dat moment geldende wijzigingsbeleid van The Myers-Briggs Company van toepassing. Voor annuleringen van geboekte cursussen wordt geen geld terugbetaald. 

12. De Algemene voorwaarden van The Myers-Briggs Company voor de aankoop en het gebruik van haar producten en diensten, met inbegrip van trainingen, in-houseprogramma's en consultancyprogramma's van The Myers-Briggs Company zijn samen met ons Privacybeleid (in het Engels) van toepassing op alle bestellingen en boekingen gedaan met een voucher, behalve: (i) met betrekking tot wanneer vergoedingen moeten worden betaald en het annuleren van cursusboekingen, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn; en (ii) indien voorgesteld retourneren voor restitutie of krediet na de Vervaldatum zou plaatsvinden, wordt dit niet geaccepteerd op grond van deze gebruiksvoorwaarden.

13. In het geval van in-house- en consultancyprogramma's stuurt The Myers-Briggs Company uw organisatie na het evenement een factuur voor de reiskosten en (indien relevant) verblijfkosten van het personeel. Als er nog een bedrag op uw voucher staat, kunnen deze onkosten van dit bedrag worden afgetrokken.

14. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde, verloren of onjuist geadresseerde bestellingen of voor computer- of telefoonstoringen of technische storingen die kunnen optreden en kunnen leiden tot vertraagde bestellingen.

15. Vouchers zijn niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar tussen klanten of klantaccounts. Vouchers zijn tevens niet inwisselbaar voor contanten.

16. U kunt uw marketingvoorkeuren beheren via ons Marketingvoorkeurs centrum (in het Engels) waarmee u zich ook kunt afmelden voor marketingcommunicatie.

17. Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u stemt ermee in eventuele kwesties alleen aanhangig te maken bij de rechtbanken van Engeland. De plaats van uitvoering van het contract is Engeland.

Deze Voorwaarden zijn in mei 2018 herzien.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212