Gebruiksvoorwaarden Gedeelde inhoud

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Door deze afbeeldingen ('Gedeelde inhoud') te openen, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken, stemt u in met de volgende voorwaarden ('Voorwaarden'). Als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, kunnen we de op grond van deze Voorwaarden aan u verleende rechten intrekken en mag u de Gedeelde inhoud niet meer gebruiken.

1. Licentieverlening.   Wij verlenen u een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Gedeelde inhoud te reproduceren en verspreiden, mits dergelijke distributie of verspreiding beperkt blijft tot uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.  

2. Toegestaan gebruik.  Met inachtneming van deze Voorwaarden mag u:
a. de Gedeelde inhoud gebruiken binnen uw social-mediaprofiel of als uw avatar;
b. de Gedeelde inhoud op uw blog plaatsen; of
c. de Gedeelde inhoud in de oorspronkelijke afmetingen afdrukken voor uw persoonlijke, niet-commerciële weergave; 
d. als gekwalificeerd beroepsbeoefenaar de Gedeelde inhoud gebruiken binnen uw workshops, zodat deelnemers en teams de Gedeelde inhoud voor hun persoonlijke gebruik kunnen benutten.

3. Gebruiksbeperkingen.  Hoewel de Gedeelde inhoud bedoeld is om te worden gedeeld, is niet elk gebruik toegestaan. 
U mag niet
a. werken creëren die zijn afgeleid van de Gedeelde inhoud;
b. de Gedeelde inhoud aanpassen, wijzigen of anderszins veranderen. Het is ook niet toegestaan de Gedeelde inhoud te vertalen in een andere taal;
c. Gedeelde inhoud commercieel gebruiken of de Gedeelde inhoud gebruiken om de verkoop van andere producten of diensten te stimuleren. U mag de Gedeelde inhoud onder andere niet verkopen, afdrukken op merchandise (zoals T-shirts of mokken) of posters of andere fysieke reproducties van de Gedeelde inhoud maken en u mag de Gedeelde inhoud ook niet aanbieden als reclame voor de diensten die u levert;
d. de Gedeelde inhoud gebruiken op een manier die of in verband met materiaal dat aanzet tot geweld, onfatsoenlijkheid promoot of haat zaait; 
e. auteursrechten, handelsmerken of andere identificatiemiddelen die op de Gedeelde inhoud worden weergegeven wijzigen of verwijderen of uw eigen logo toevoegen of andere inhoud over de Gedeelde inhoud plaatsen; of
f. anderen toestemming geven de Gedeelde inhoud te gebruiken. Verwijs anderen naar deze website voor informatie over de manier waarop zij de Gedeelde inhoud mogen gebruiken.

4. Intellectuele-eigendomsrechten.  We zijn eigenaar van de Gedeelde inhoud en behouden alle rechten, eigendommen en belangen in de Gedeelde inhoud voor, met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten. Op grond van deze Voorwaarden worden u geen andere rechten verleend dan de in Artikel 1 genoemde beperkte licentie. 

5. Overige. Op uw gebruik van de Gedeelde inhoud op grond van deze Voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing.   

Versie: mei 2019

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212