Is er een verband tussen duurzaamheid en MBTI-type?

Nieuw onderzoek van The Myers-Briggs Company kijkt naar MBTI-type en houding ten opzichte van het milieu

Hoe denken mensen over klimaatverandering en duurzaamheid, en wat doen ze er zelf aan?

Zijn bepaalde persoonlijkheidstypes milieubewuster of juist sceptischer? Wat betekenen de duurzaamheidsopvattingen van werknemers voor werkgevers en organisaties? 

Krijg antwoord op deze en andere vragen in het nieuwste onderzoek van The Myers-Briggs Company..

MBTI® type, attitudes to the environment, and sustainable organizations: A research report  onderzoekt hoe het Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) model zich verhoudt tot:

Het onderzoek bespreekt ook het belang van een milieubewuste werkgever en hoe dit samenhangt met persoonlijkheidstype en factoren zoals werktevredenheid en de intentie om de organisatie te verlaten. 

Belangrijke bevindingen zijn onder andere:

Download het rapport (in het Engels) voor meer bevindingen en aanbevelingen voor individuen en organisaties.