Hulp voor humanitaire hulpverleners

Internationale hulporganisatie gebruikt MBTI-donatie voor teamontwikkeling

Toen een L&D-practitioner vrijwillig een teamontwikkeling voor Medair wilde organiseren, vroeg ze of The Myers-Briggs Company kon bijdragen. We hebben MBTI-materialen gedoneerd om haar te helpen het geweldige werk van Medair over de hele wereld te ondersteunen. Medair is enthousiast over de resultaten.

Medair is een in 1989 opgerichte internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO), die humanitaire hulp en herstel biedt aan gebieden die getroffen zijn door categorie 3-noodsituaties. Medair biedt ondersteuning in plaatsen als Syrië, Afghanistan, Irak en Zuid-Soedan, in kwesties variërend van vluchtelingen en conflictgebieden tot honger, ziekte en natuurrampen. 

Medair staff and volunteers 2019

Ondersteuning hulpverleners hoofdkantoor Medair

Vanuit het hoofdkantoor in Zwitserland biedt het IT-team van Medair centraal ondersteuning aan de hulpverlenende teams in het veld. Hoewel de leden van het IT-team op het hoofdkantoor zijn gevestigd, gaan sommige leden het veld in om lokale medewerkers van Medair te ondersteunen.

“Het team werkt meestal in silo's,” aldus Medair IT-directeur Heidi Cockram. “Ik wilde een manier vinden om iedereen te helpen nauwer samen te werken. En dat iedereen in mijn team zich toegerust voelt om verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomstige richting. Hieronder valt een grotere regionale aanwezigheid op IT-gebied in de gebieden die we ondersteunen.” 

Voor ondersteuning bij deze uitdaging, nam Heidi contact op met Alina Sandell, een vriendin en L&D-practitioner in het Verenigd Koninkrijk. Alina stemde er onmiddellijk mee in om mee te doen en bood aan om een tweedaagse training te geven om de Medair-strategie te behandelen en te werken aan teamontwikkeling.

Het verschil maken voor teamprestaties

Een week voor de training, volgden alle teamleden online MBTI Complete. In dit programma maakten ze kennis met het MBTI-framework en bepaalden ze hun MBTI-type. Aan het begin van de tweedaagse training nam Alina dit nog een keer door met de groep.  

Alina: "Als facilitator vind ik het belangrijk de in MBTI Complete behandelde stof nog een keer door te nemen, omdat de theorie zo met persoonlijke verhalen tot leven kan worden gebracht. Hiermee maak je het menselijk, in plaats van dat het abstract of academisch lijkt.” 

Het IT-team van Medair is echt een mix van mensen. Ze vertegenwoordigen negen verschillende nationaliteiten en het team is relatief jong. Het langstzittende lid is er drie jaar en het nieuwste lid is drie maanden geleden toegevoegd aan het team. Zelfbewustzijn en weten wat elk persoon aan het team kan toevoegen, waren tijdens de training dan ook belangrijke thema’s om te onderzoeken. 

Dit bracht veel teweeg. Een deelnemer was bijvoorbeeld opgelucht toen bleek dat er een geldige verklaring was voor wat persoonlijke spanning tussen hem en zijn lijnmanager. “Nu weet ik dat mijn lijnmanager en ik precies tegenovergestelde typen zijn. Alleen al dat bewustzijn heeft onze relatie verbeterd.” 

"Een van de uitdagingen waar Heidi over sprak, was dat ze mensen regelmatig om hun inbreng, mening en gedachten vraagt," legt Alina uit. "Maar de typen met een Introversion-voorkeur hebben tijd nodig om dingen te laten bezinken. Met dit raamwerk hebben ze nu ‘toestemming’ om over de vraag na te denken en er even later op terug te komen. Ze weten nu dat het oké is om dit te doen."

Tijdens één oefening werkte het team in kleine groepen en stelden ze elkaar vragen die ze hadden gekregen. Het had een geweldig effect. "Heidi had hen nog nooit zoveel horen praten", zegt Alina. "Het was alsof het iedereen toestemming gaf om te praten en te bevestigen waar ze waarde toevoegen. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben een NF in een ST-team. Maar ik breng bepaalde kwaliteiten mee en word daarvoor gewaardeerd.’ Het is mooi om te zien dat een groep mensen beseft dat ze de taal hebben om de waarde die ze brengen te erkennen."

Alle teamleden ontvingen het boekje ‘Inleiding tot MBTI-type’ en Heidi merkte dat ze het materiaal goed gebruikten. Heidi: "Mensen houden het erbij op hun bureau en kijken wat andere persoonlijkheidstypes nodig hebben. Ze gebruiken de juiste woorden en de gemeenschappelijke taal zorgt ervoor dat het goed werkt. Het grootste deel van het team zijn mensen met een Introversion-voorkeur. Twee van ons hebben een Extraversion-voorkeur. We hebben geleerd hoe we onze voorkeuren kunnen buigen op het moment dat dat nodig is. En de informatie over stresstriggers is erg handig voor toekomstige ontwikkeling. Ons werk brengt mensen regelmatig in stressvolle situaties. Dat hoort erbij.”  

Culturele grenzen overschrijden met zelfbewustzijn

Heidi ziet dat zelfbewustzijn en het begrijpen van anderen bredere implicaties heeft. “We ontdekten dat MBTI nuttig is voor het directe team, maar ook voor werk en reizen in het buitenland. In het veld werk je met mensen. Misschien ken je de taal niet en de cultuur ken je zeker niet. Dit is waar MBTI-bewustzijn nuttig is. Hierdoor begrijp je dat mensen verschillend zijn en andere voorkeuren hebben. Het is belangrijk om te beseffen dat mensen anders werken, zeker in andere culturen.”

Medair werkt in moeilijke omstandigheden die velen van ons zich niet kunnen voorstellen. Het geeft ons veel voldoening hen en hun werk te hebben kunnen ondersteunen.


Lees ook
Ondersteuning voor Aiducation
The Myers-Briggs Company 1 jaar een B Corp™