MBTI en FIRO zeer goed beoordeeld

Succesvolle beoordelingen voor MBTI en FIRO door de British Psychological Society

Hernieuwde BPS-registratie bevestigt kwaliteit van de MBTI Stap I, MBTI Stap II en FIRO

De Myers-Briggs Company is er trots op dat haar voornaamste instrumenten opnieuw succesvol geregistreerd zijn door de British Psychological Society (BPS).

De MBTI Stap I, MBTI Stap II en FIRO zijn onderworpen aan een streng, onafhankelijk onderzoek. Op basis van de criteria van de BPS en de European Federation of Psychologists Associations zijn de volgende aspecten beoordeeld: geloofwaardigheid, kwaliteit van de materialen en rapporten, onderzoek, betrouwbaarheid en validiteit.

British Psychological Society Registered Test Zoals de BPS op haar website zegt; 'Als vereniging ondersteunen en verbeteren we de ontwikkeling en toepassing van psychologie, stellen we hoge eisen aan onderzoek, onderwijs en kennis en verspreiden we onze kennis om een breed publiek bewust te maken van psychologie en het belang ervan.’

De beoordeling van onze instrumenten was succesvol. We zijn er enorm trots op dat de MBTI Stap I, MBTI Stap II en FIRO opnieuw BPS-geregistreerde instrumenten zijn.

Een aantal opmerkingen uit de beoordeling:

“De MBTI Stap I is een nuttig en zeer bruikbaar instrument… het biedt een goed overzicht van de persoonlijkheidsvoorkeuren van een kandidaat op basis van zinvolle dimensies die gelinkt kunnen worden aan belangrijke organisatorische vraagstukken.”

"MBTI Stap II is als instrument een mooie aanvulling op Stap I, door het gebruik van een schaal en midzones geeft het een genuanceerdere uiting aan de categorieën van Stap I."

“De FIRO vragenlijst is een nuttig instrument om interpersoonlijke behoeften te onderzoeken bij zowel individuen als teams binnen coaching of ontwikkeling. Door deze specifieke focus is het instrument realtief uniek in vergelijking met andere psychometrische vragenlijsten.”

De volledige beoordeling vind je op www.psychtesting.org.uk