Gebruik van materialen

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Materialen

Gekwalificeerde practitioners hebben toestemming om bepaalde materialen, die The Myers-Briggs Company beschikbaar stelt, te gebruiken in hun consultancy, praktijk en feedback. Ze mogen dit materiaal bovendien aanpassen aan hun eigen behoeften, inclusief hun eigen merk toevoegen (in sommige gevallen), onder de onderstaande voorwaarden.

Op de pagina Materialen voor professionals op de The Myers-Briggs Company-website is een groot aantal bronnen beschikbaar.

Als u deze bronnen downloadt en/of gebruikt, accepteert u de algemene voorwaarden voor het gebruik ervan:

 • De materialen zijn alleen voor u als Gekwalificeerd Practitioner en u mag deze niet doorspelen aan anderen of gebruiken voor elk ander doel.
 • U mag alleen gebruik maken van de materialen die gerelateerd zijn aan de instrumenten waarvoor u een Gekwalificeerd Practitioner bent. Bijvoorbeeld, als u een Gecertificeerd MBTI® Practitioner bent, maar u ben geen Gecertificeerd FIRO® Practitioner, dan heeft u geen toegang tot of kunt u gebruik maken van materialen die beschikbaar zijn voor Gekwalificeerde FIRO® Practitioners
 • U dient alle bestaande logo’s, attributies en copyright- en handelsmerkverklaringen te behouden.
 • Als we onze materialen ontworpen hebben om aangepast te worden, dan mag u uw eigen merk en op maat gemaakte inhoud toevoegen en de indeling en volgorde van de geleverde inhoud aanpassen, mits dit geen invloed heeft op de bedoelde betekenis, het beoogde doel of de beoogde ethische toepassing van de materialen. Raadpleeg onze Richtlijnen voor ethisch gebruik voor meer informatie over ethisch gebruik van vragenlijsten en verwante materialen. 
 • Dat u gebruik mag maken van deze materialen betekent niet dat u enige eigendomsrechten hebt over de inhoud of het materiaal. The Myers-Briggs Company behoudt alle rechten in de materialen.
 • The Myers-Briggs Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schuldvorderingen die ontstaan in verband met uw gebruik van deze presentatie, hetzij door u of door derden.
 • U zult The Myers-Briggs Company vrijwaren in het geval dat The Myers-Briggs Company of The Myers-Briggs Company's licentiegevers enig verlies of enige vorderingen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven of kosten ondergaan (direct of indirect) voortvloeiend uit een overtreding die u begaat met betrekking tot deze algemene voorwaarden.
  The Myers-Briggs Company behoudt het recht voor om de materialen terug te halen, bij te werken of aan te passen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving.
 • U gaat ermee akkoord de materialen in uw bezit niet langer te gebruiken of deze indien nodig bij te werken of aan te passen.
 • Raadpleeg de kennisgevingen over copyright en handelsmerken voor meer informatie over copyright en handelsmerken.
 • Deze algemene voorwaarden worden beheerd door Engels recht. 

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212