Ethische verklaring

The Myers-Briggs Company is een onderneming in het Verenigd Koninkrijk die international opereert, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. We bieden persoonlijkheidsinstrumenten en –training aan HR professionals, psychologen en loopbaanbegeleiders.

We bieden onze diensten aan in meer dan 25 landen wereldwijd, werken met internationale partners en doen ook direct zaken met multinationale bedrijven en in de publieke sector.

We zijn er trots op dat we een reputatie hebben opgebouwd voor eerlijk, ethisch en integer zaken doen, waar en wanneer we dat ook doen. Onze reputatie hebben we opgebouwd door onze waarden als bedrijf, de waarden van onze werknemers en geassocieerden, en ons gezamenlijke toewijding aan integer handelen, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten en zakelijke standaarden, in onze gehele organisatie.

We zetten ons af tegen corruptie in al zijn vormen en we tolereren dit niet in ons handelen of bij degenen met wie wij zaken doen. Vanuit onze zakelijke blik is het niet altijd makkelijk om te overzien hoeveel schade omkoping toebrengt aan de maatschappij, maar het is ook geen misdaad zonder slachtoffers. Op geen enkele manier, direct of indirect, staan wij toe, zien wij door de vingers, moedigen wij aan of bevorderen we onwettig of onethisch gedrag, zoals omkoping, smeergeld, beloften van contant geld of waardevolle spullen, of enige andere activiteit die als corrupt, onwettig of onethisch wordt beschouwd.

Ons anti-omkopingsbeleid geeft in detail weer hoe onze leidinggevenden, werknemers en geassocieerde personen zich zouden moeten gedragen en wat ze zouden moeten doen als ze met corruptie in combinatie met The Myers-Briggs Company’s handelen geconfronteerd worden. We verwachten van al onze leidinggevenden, medewerkers en geassocieerde personen dat ze het Beleid omarmen en in alle aspecten van hun dagelijkse werkzaamheden uitoefenen.

Het Beleid is bedoeld voor alle leidinggevenden van The Myers-Briggs Company, haar werknemers en haar geassocieerde personen, als wel voor The Myers-Briggs Company zelf.   Als The Myers-Briggs Company veroordeeld wordt voor een omkopingsmisdrijf kan zij een stevige boete krijgen en langdurige internationale reputatieschade oplopen. Bovendien, als een leidinggevende, werknemer of geassocieerd persoon veroordeeld wordt, kan dat individu op een boete rekenen en tot 10 jaar gevangenisstraf. Het potentiële gevaar van omkoping voor zowel het bedrijf als individuen is langdurig en weegt veel zwaarder dan enige potentiële korte termijn winst. Je met omkoping bezig houden is gewoon het risico niet waard.

Als je vragen hebt over ons standpunt met betrekking tot omkoping en corruptie, lees dit dan na in het Beleid of neem vertrouwelijk contact op met het hoofdkantoor. We zijn volledig toegewijd aan het uitroeien van omkoping en corruptie en we zullen eenieder steunen die ons vermoedens of bewijs van omkoping of corruptie in onze organisatie mededeelt.

Vergeet niet, The Myers-Briggs Company committeert zich aan ethisch handelen en neemt afstand van corruptie in al zijn vormen. We tolereren het niet in ons zakendoen noch bij degenen met wie wij zaken doen en we zullen optreden om het uit te roeien. 

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212