TICkA

Ontdek hoe TICkA de MBTI Stap II inzet binnen Arcadis

Valerie Jacqmain is sinds 2012 partner bij het Vlaamse organisatieadviesbureau TICkA dat mensen en teams ondersteunt bij het ontwikkelen van hun talenten. Ze is de drijvende kracht achter het nieuwe Professional Development Program (PDP) voor high potentials van Arcadis, waarbij de MBTI Stap II de rode draad vormt.

high potentials

Arcadis is een internationaal advies- en ingenieursbureau met 750 werknemers in België. Een aantal jaren geleden heeft Arcadis er bewust voor gekozen om over te schakelen naar een matrixcultuur met expertiselijnen waardoor er autonomer en meer op projectbasis wordt gewerkt. In dit kader moest het bestaande Professional Development Program worden herzien en heeft Arcadis TICkA in de arm genomen om samen een nieuw ontwikkelprogramma te schrijven. Het doel van het programma is om high potentials meer te “empoweren”, ofwel ze meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te geven om de gestelde doelen te bereiken. Het programma past goed binnen de visie van Arcadis om te investeren in gemotiveerde en betrokken medewerkers.

In het nieuwe Professional Development Program is bewust gekozen voor de MBTI Stap II, de verdiepende versie van de MBTI.  “Met Stap II kun je veel meer in de diepte werken”, aldus Valerie. “Met de Stap II-facetten geven we verheldering aan de mensen die twijfelen. Hierdoor krijgen we de mensen veel meer mee”. Een ander voordeel is dat Stap II meer inhoud geeft om elkaar beter te leren kennen. De 16 high potentials die mee doen met het programma komen uit de hele organisatie en vormen geen team. Vaak kennen ze elkaar nog niet.

Het programma start met een kick-off via Skype om het programma en de tijdsinvestering toe te lichten. “Op deze manier krijgen we alvast commitment van de deelnemers”, legt Valerie uit. Tijdens de kick-off geeft Valerie een korte introductie over de MBTI en wordt het begrip voorkeur uitgelegd. Wat gaat je van nature goed af en wat juist niet? Waar krijg je wel en geen energie van?

Tijdens de eerste live bijeenkomst worden de deelnemers volledig ondergedompeld in de MBTI Stap II. De ochtend wordt gebruikt om tot het bestpassende type te komen en in de middag gaan ze aan de slag met oefeningen om de MBTI-voorkeuren tot leven te brengen. “Tijdens het hele coachingstraject werken we met buddyparen met tegenovergestelde MBTI-types om zo veel van elkaar te kunnen leren. Dat geeft hele fijne resultaten. Je bent je veel meer bewust dat je eigen manier niet de enige manier is maar een manier” licht Valerie toe.

Twee weken na deze bijeenkomst vinden er individuele coachingsgesprekken plaats waarbij een actieplan wordt opgesteld op basis van de MBTI-resultaten en hun rol als high potential binnen Arcadis. “Het laatste half uur van dit gesprek komt hierbij ook de leidinggevende van de deelnemer zitten”, zegt Valerie. “Hiermee vergroten we betrokkenheid van de leiddinggevende in de opvolging van het hele programma”.

Diverse themabijeenkomsten

De MBTI is veel meer dan het kennen van je eigen MBTI-type. Om het gedachtegoed te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk, verbindt TICka de MBTI-resultaten aan diverse toepassingen zoals communicatie, leiderschapsstijlen en teamwerking.  “We koppelen de MBTI-voorkeuren aan het model van Situationeel Leiderschap (Hersey) en laten de deelnemers nadenken over wat voor leiderschapsstijl ze hebben. Hebben ze meer een delegerende stijl of meer een controlerende stijl? Een ENTP- of INTP-leider zal bijvoorbeeld eerder een delegerende leiderschapsstijl hebben”, aldus Valerie. “Vervolgens laten we ze nadenken over waar ze op moeten inzetten“.

Tijdens een volgende bijeenkomst staat het thema teamwerking centraal. Valerie geeft de deelnemers handvaten mee over hoe ze een team kunnen opbouwen en hoe hun MBTI-type hun daar persoonlijk bij kan helpen. Ook maakt ze duidelijk hoe de MBTI in elke fase van Lencioni’s pyramide toegepast kan worden (vertrouwen creëren, conficten oplossen, commitment bereiken,verantwoordelijkheid omarmen en focus op resultaten).

Het nieuwe Professional Development Program wordt positief onthaald en geeft goede resultaten. “De deelnemers hebben echt de indruk dat ze er iets mee kunnen”, zegt Valerie. Door de tips en tricks die de deelnemers van Valerie meekrijgen, lukt het om de MBTI in hun dagelijkse praktijk toe te blijven passen. Omdat TICkA de leidinggevende van elke deelnemer al vroeg bij het traject betrekt, wordt de MBTI ook echt een gemeenschappelijke taal.

Binnen Arcadis heerst een zeer professionele werksfeer mer veel vrijheid en autonomie. “Het gevoel om bij de organisatie te horen komt soms in het gedrang door de autonome cultuur binnen Arcadis” zegt Valerie. “Welk stukje ben ik nu in het geheel? Daar proberen we met MBTI iets aan te doen”. En met succes want Arcadis ziet dat het programma flink bijdraagt aan de empowerment en motivatie van de deelnemers.

MBTI helpt me echt om mezelf beter in te schatten, beter op de kaart te zetten en daardoor ook de anderen beter te kunnen begeleiden in mijn leidinggevende rol.

MBTI is een leuke tool om een gemeenschappelijke taal te creëren binnen een organisatie en daardoor het wederzijds respect nog te vergroten.

DeelnemersProfessional Development Program. Arcadis