Qlik®

De wereld over: de rol van virtuele technologie in MBTI®-training

Qlik® is een toonaangevend data-analyse platform en een pionier op het gebied van vraaggestuurde bedrijfsinformatie . Het portfolio van het bedrijf bevat zowel oplossingen in de cloud als op locatie, zoals: Qlik Sense®, QlikView® en Qlik® Cloud. Qlik helpt klanten inzicht te krijgen in gegevens en verborgen relaties binnen die gegevens te ontdekken. Qlik is in 1993 opgericht in Zweden. Het hoofdkantoor is nu gevestigd in de Verenigde Staten. Het bedrijf doet zaken met meer dan 40.000 klanten in meer dan 100 landen.

Qlik case study image

Qlik, een data-analysebedrijf met medewerkers over de hele wereld, vind het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen en wil van deze ontwikkeling de vruchten plukken. Hoe kan Qlik het MBTI-gedachtengoed op al z’n mensen wereldwijd overbrengen, op een snelle en kostenefficiënte manier? 

Het MBTI-kader maakt al meer dan vijf jaar deel uit van Qliks organisatiecultuur. Leiders binnen het bedrijf gebruikten MBTI-inzichten als eerste om relaties op de werkvloer te transformeren. Daarna is het MBTI-assessment opgenomen in het continue opleidingsprogramma van Qlik. In februari 2017 wilde Qlik het gebruik van MBTI intern stimuleren en investeerde daarom in de opleiding en certificering van 11 inhouse practitioners . Sindsdien hebben meer dan 600 teamleden (een kwart van het wereldwijde personeelsbestand van Qlik) deelgenomen aan MBTI-inzicht- en -ontwikkelingsprogramma's.

Stakeholders van Qlik, waaronder het Executive Team, moedigen het gebruik van MBTI aan en ondersteunen dit. Een uitdaging die hieruit voortkomt, is om de training zo vaak als gevraagd te kunnen geven. Om aan de vraag te kunnen voldoen, zijn er capaciteit en middelen in teams nodig én de mogelijkheid om de training schaalbaar te maken. Vikki Sly, VP Global Talent Development en Michelle Supple, Global Talent Director, gingen de uitdaging aan en gingen aan de slag met nieuwe en innovatieve manieren om MBTI-training op te schalen. Sly zegt: “Het aantal verschillende landen waarin leden van teams gevestigd zijn, zorgt voor extra complexiteit. We moeten ervoor zorgen dat de inhoud van de training voor iedereen begrijpelijk en boeiend is. Ook is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat het materiaal bij alle teamleden terecht komt

Binnen Qlik, en met name binnen Talent Development - onderdeel van het Global Culture and Talent team van Qlik -, is de visie ‘Iedereen, overal ontwikkelen’ (‘Develop Everyone, Everywhere’). De MBTI-training en investeren in opleiding is een van de manieren waarop Qlik dit wil aanpakken. Op deze manier krijgen alle Qlik-medewerkers beter inzicht in zichzelf en in anderen en wordt hun eigen leercapaciteit geactiveerd.

Voor het succes van Qlik is het van essentieel belang om voor de ontwikkeling van medewerkers een schaalbare én effectieve oplossing te vinden.

Hoe helpen wij hierbij?

Het Global Culture and Talent team telt 11 MBTI-gecertificeerde practitioners, waaronder Michelle en Vikki. Ze hebben allemaal ervaring in een-op-een-coaching en geven allemaal workshops. Zowel face-to-face als virtueel. Samen met Qlik hebben we een op maat gemaakte tweedaagse workshop ontwikkeld, die is gericht op twee belangrijke punten:

  • Geavanceerde coachingstechnieken, waarbij de dynamiek van de verschillende persoonlijkheidstypen wordt gebruikt (typedynamiek).
  • Virtuele teams: hoe bieden we training die werkt.

Geavanceerde coachingstechnieken met behulp van typedynamiek
Met dit programma kunnen Qlik-professionals hun MBTI-coachingsvaardigheden naar een hoger niveau brengen. Qlik wil de kracht van teams ontsluiten door ervoor te zorgen dat mensen beter communiceren en samen beslissingen nemen. Oftewel: effectief samenwerken, zelfs wanneer dat op afstand gebeurt. “Teams zijn op dit moment het  belangrijkste. Hierbij gaat het ook om cross-functionele teams, waarvan de leden op verschillende locaties werken. Dus niet alleen om vaste teams, waarbij de leden bij elkaar zitten”, zegt Sly. “Maar hoe zorg je ervoor dat dit werkt? De kracht van het team is immers niet het individu. Ons motto met de MBTI-oplossing is dat een team meer is dan alleen de som der delen. Als je ervoor kunt zorgen dat een team op een hoger niveau functioneert, is succes te danken aan het functioneren van het team, en niet aan het individu. Het draait om die onderlinge afhankelijkheid die wordt gecreëerd, omdat je weet hoe je met elkaar moet samenwerken.”

Door in te gaan op de dynamiek van en tussen de verschillende persoonlijkheidstypen krijgen ervaren professionals een beter, specialistischer inzicht in interacties. Zo kunnen ze beter de vinger leggen op de exacte problemen voor individuen en teams. En daarnaast kunnen ze helpen bij het oplossen van deze problemen. Zaken die worden besproken in deze sessie zijn onder andere:

  • Kenmerkende uitdagingen waarmee verschillende persoonlijkheidstypen te maken krijgen.
  • Hoe leren en betrokkenheid wordt beïnvloed door type.
  • Hoe MBTI-voorkeuren linken aan drijfveren en blokkades van mensen.
  • Stressfactoren voor verschillende typen en persoonlijke copingstrategieën

Het opnemen van de dynamiek van typen in de coaching, maakt de leerervaring voor de persoon die de training krijgt persoonlijker en relevanter. De training wordt zo persoonlijke ontwikkeling. En voor Qlik is dit enorm belangrijk.

Het Global Culture and Talent team van Qlik is voorstander van leren en wil dat instrumenten en leerpunten praktisch toepasbaar zijn, tijdens én na trainingssessies. “Wij zijn van mening dat om een continue leeromgeving te creëren, mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leerproces”, zegt Michelle Supple. “Dat betekent dat we onze mensen instrumenten moeten bieden, waarmee ze beter inzicht krijgen in zichzelf en in elkaar. Hierdoor kunnen ze op alle interactieniveaus verbeteren.”

De dynamiek van typen biedt practitioners en teamleden handvatten om de prestaties te verbeteren. Zowel van het team als op individueel niveau. De vraag voor Qlik is: hoe krijgen de inhouse practitioners deze expertise bij hun mensen? Hoe kunnen zij hun mensen bereiken?

Virtuele teams: hoe bieden we training die werkt
Qlik moet zoveel mogelijk mensen bereiken op een zo kosteneffectief mogelijke manier. Dit vereist de inzet van virtuele technologie en dit was dan ook de focus van het tweede programma. De practitioners van Qlik zijn zelfverzekerd en ervaren in het geven van face-to-face-training, zowel in groepen als een-op-een. Sommigen gebruikten virtuele technieken voor een-op-een-sessies. Maar het virtueel aanbieden van sessies aan teams en technologie gebruiken om medewerkers op andere locaties te bereiken was iets nieuws.

Wereldwijde ontwikkeling concentreert zich bij Qlik sterk op teams. Dit was dan ook een belangrijk gebied om aandacht aan te besteden. Supple zegt: “We hadden nog maar weinig ervaring in het geven van virtuele teamworkshops, en daar moesten we dus meer ervaring in krijgen. De virtuele trainingen waren voornamelijk een-op-een. Volgens mij was 95% van mijn feedbackgesprekken virtueel en een-op-een. Maar, dat is niet hetzelfde als virtueel workshops geven. We wilden iets in het leven roepen, waarmee we meer betrokkenheid konden creëren en waarmee MBTI op een veel interactievere en praktischere manier tot leven werd geroepen.”

“We beseften dat we niet genoeg middelen hadden om dat met voldoende zelfvertrouwen te doen”, voegt Karin Rossi, Lead Organization and Development Consultant, toe. “En het allerbelangrijkst is om teams te bereiken in plaats van individuen. We bereiken zo immers sneller meer mensen.”

Onze facilitators begeleidden het Qlik Practitioner Team door het tweede deel van de workshop, dat gericht is op:

  • Het verder uitdenken en testen van methoden voor het virtueel aanbieden van trainingen in een-op-een-situaties en in groepen. 
  • Het toepassen van ontwerp- en aanbodprincipes voor het effectief virtueel aanbieden van trainingen.
  • Effectieve communicatie en de manier waarop effectief teamwerk kan worden verbeterd met behulp van MBTI-inzichten.
  • Praktische materialen/oefeningen bieden om individuele en groepscoachingssessies op een leuke, interactieve manier schaalbaar te maken.

Het Qlik practitionerteam kan de materialen op maat maken om deze op specifieke vereisten van een team aan te laten sluiten. 

De workshop is op maat gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoefte van Qlik. De feedback was vanaf het begin af aan positief. Dash Heaver, Program Manager, zei: “Het geeft meer diepgang aan feedbacksessies en zorgt voor beter zelfbewustzijn en een betere ontwikkeling van individuen en teams.” Toen werd gevraagd naar het virtuele onderdeel van de training, zei Rachael Fitzpatrick, Senior Director of Culture and Talent: “Het geeft me het vertrouwen om een goede training te leveren waar mensen profijt van hebben. Zelfs als ik niet in de ruimte aanwezig ben.” 

Julia Allen, Senior Director Global Education Services, begeleidde haar team bij de MBTI-training en zei: “Bedankt voor het geven van de MBTI-sessie. Elk teamlid heeft sindsdien positieve feedback gegeven en veel teamleden zouden een soortgelijke sessie willen aanbieden aan hun medewerkers. Ik vond de oefeningen en algehele aanpak erg leuk. Qlik-leidinggevenden die MBTI niet gebruiken missen naar mijn mening echt iets. Ik ga dus mijn best doen om de boodschap te verspreiden!”

De behoefte van Qlik aan virtuele opties was groot, en Michelle Supple was helder over het verschil dat de training zou maken. “Wanneer je virtueel een training geeft, zie je de diavoorstelling op je scherm, heb je je ontwikkelingswerkboek hier, je hintkaartjes  daar en moet je het via een videoscherm zo aantrekkelijk mogelijk presenteren. Dat is moeilijk. Tijdens de twee trainingsdagen hebben we meer tools gekregen om mee te werken en zijn we zekerder geworden om het materiaal virtueel aan personen en groepen aan te bieden, op een veel praktischere, interactievere en leukere manier.

De Qlik-toekomst
Als MBTI-practitioners binnen Qlik deze training volgen, krijgen ze de middelen om hun training schaalbaar te maken. Zo krijgen ze het zelfvertrouwen om zich achter andere gedurfde Qlik-initiatieven te scharen. Supple zegt: “Een van de voordelen van een meer schaalbare oplossing is een splinternieuw inhouse leiderschapsprogramma, dat is gericht op de mensen die onlangs een leidinggevende functie hebben gekregen. We voeren nu een pilot uit met 20 leiders, maar we bieden het programma dit jaar aan nog eens 80 leiders aan. Uiteindelijk gaat iedereen, alle wereldwijd verspreide teams, op een virtuele manier MBTI volgen. Zowel in Azië, Europa en het Midden-Oosten als in Afrika en de Verenigde Staten. Om workshops samen te stellen die aansluiten bij de behoeften, gebruiken we een groot deel van het materiaal van de tweedaagse sessie.”
 
Michelle Supple, Vikki Sly en het team zijn overtuigd van de waarde van het MBTI-kader en de voordelen die dit kan bieden aan Qlik. Dit verklaart waarom zij zo enorm gedreven waren om een oplossing voor hun uitdaging te vinden. “Ik ga om de tafel zitten met ons Executive Team over waarom het zo belangrijk is dat we hierin investeren, en wat we ermee kunnen doen”, zegt Sly. “Als bedrijf zouden we beter inzicht moeten krijgen in onze verschillen, zodat we een goed geoliede werkplek krijgen waarin diversiteit wordt gewaardeerd. En zodat we de vruchten van diversiteit plukken in plaats van dat we het links laten liggen.” 
 
Naar mijn mening hebben we tijdens de twee trainingsdagen meer tools gekregen om mee te werken en zijn we zekerder geworden om virtueel met individuen en groepen te werken.

Michelle SuppleGlobal Talent Director bij Qlik.