Deliveroo

Lees hoe Deliveroo de MBTI inzet voor succesvolle teamontwikkeling

De Britse online maaltijdbezorger Deliveroo is in 2013 opgericht en inmiddels actief in 14 markten met meer dan 60.000 riders die bestellingen van 80.000 restaurants in meer dan 500 steden wereldwijd bezorgen.

Deliveroo_case_study

Het Nederlandse kantoor van Deliveroo kenmerkt zich als jong, snelgroeiend en dynamisch, een organisatie waar veel ambitieuze young professionals werken. De gemiddelde leeftijd is 27-28 jaar en de samenstelling van de teams wisselt vaak. De uitdagingen die start-up omgevingen met zich meebrengen zijn Deliveroo ook niet onbekend. “Binnen onze cultuur van gaan, gaan, gaan, merkten we dat we de behoefte hadden om iets aan ontwikkeling te doen binnen de teams”, aldus Merel Soree, HR Business Partner bij Deliveroo. “We wilden graag bewuster stilstaan bij de vraag met wie werk ik nu de hele dag samen? Wat gaat er in jou om en hoe kunnen we beter samenwerken?”. 

Kirsten Hexspoor, eigenaar van Hexspoor Training & Coaching en Associate Trainer/Consultant bij The Myers-Briggs Company ontwikkelde voor de medewerkers op het hoofdkantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam een persoonlijk- en teamontwikkelprogramma op basis van de MBTI.

Het doel van het programma is om mensen meer zelfinzicht te geven en collega’s beter te begrijpen zodat de samenwerking in de snel wisselende teams binnen Deliveroo wordt geoptimaliseerd.

De deelnemers gaan eerst met zichzelf aan de slag.  Door middel van de MBTI Stap I krijgen de deelnemers inzicht in hun voorkeuren, persoonlijke stijl en ontwikkelbehoeften. Door deze workshop ontdekken deelnemers in welk van de 16 MBTI types ze zich het meest herkennen en krijgen ze de kans om dit te delen met hun team. Vervolgens wordt naar het teamtype en de teaminteractie gekeken. 

De MBTI Stap II vragenlijst gebruikt Kirsten in de verdiepende MBTI workshop. Stap II bouwt verder op Stap I en splitst elke MBTI voorkeur uit in vijf facetpolen.  “Mensen die nog twijfelden tussen MBTI types vinden de Stap II met name verhelderend”, aldus Kirsten. “Ze kregen door de facetten meer inzicht in waarom ze zich eerder, op 1 of meerdere dimensies, in beide MBTI voorkeuren herkenden. We gaan in deze workshop dieper in op de individuele dynamiek binnen persoonlijkheidstypes: Hoe uit mijn MBTI type zich bij mij? Wat is aangeboren en wat is aangeleerd of door omgevingsfactoren beïnvloed?”. Voor het team kijken we weer naar de teamverdeling op de facetten en hoe mensen een brug kunnen slaan naar elkaar. Tijdens de Stap II teamsessie werkt Kirsten bij Deliveroo met buddyparen. Ze laat de deelnemers aan de hand van hun persoonlijke MBTI Stap II rapport elkaar coachen. Dat werkt heel goed en geeft de deelnemers inzicht in elkaar en de mogelijkheid elkaar te helpen in persoonlijke ontwikkeling: ‘Is dat jouw blinde vlek? Maar dat is mijn kracht! Ik ga jou daar bij helpen’. Tot slot koppelt Kirsten de Stap II resultaten aan een onderwerp dat op dat moment speelt binnen het team. Bijvoorbeeld: communicatie, conflicthantering, verandermanagement of besluitvorming.

De MBTI-sessies worden zeer positief onthaald.

“De grootste conclusie is dat mensen opeens begrijpen hoe andere mensen in elkaar zitten en dat was voorheen absoluut niet altijd het geval”, aldus Pleuni de Zeeuw, Head of Rider Experience bij Deliveroo. “Er waren hele duidelijke meningen van ‘ik vind dit niet leuk’ of ‘dit werkt niet’. Er is nu veel meer begrip voor collega’s die het anders zien”.

Vooral de Sensing-iNtuition oefening was een eye-opener en is een verandering van mindset geweest binnen het team van Pleuni. Mensen zijn zich er nu veel meer van bewust dat je zelf ook je gedrag kunt aanpassen om beter samen te werken. En dat is een laag van het zelfbewustzijn dat je met de MBTI dus super goed kunt aanraken. 

“Een teamlid heeft bijvoorbeeld de manier waarop hij een idee pitcht aangepast”, aldus Pleuni. “Voorheen kreeg hij zijn creatieve conceptueel denkende collega’s niet echt mee, omdat hij verzandde in de concrete details. Nu gaat hij staan en pitcht hij zijn ideeën op een hele enthousiaste manier. Je zag dat het werkte. Zijn collega’s reageerden veel geïnteresseerder dan anders en begonnen hem vragen te stellen. Dat was supergaaf om te zien.”

Een van de andere resultaten is dat er gekeken is naar het aanpassen van de werkomgeving. Zo zijn er onlangs stilteplekken gecreëerd. “We zijn eigenlijk uit ons jasje gegroeid in ons pand aan de Keizersgracht”, zegt Merel. “Er werken veel mensen met een Extraversion voorkeur in kleine ruimtes en dat heeft vooral impact op de mensen met een Introversion voorkeur”. 

Merel en Pleuni hebben de ambitie om de MBTI echt een gemeenschappelijke taal te laten worden binnen Deliveroo. “Ik zou het gaaf vinden als we het nog meer gaan toepassen in de business”, aldus Merel. “Ik zie bijvoorbeeld veel toegevoegde waarde als mensen met verschillende types met elkaar op klantgesprek gaan, zodat ze elkaar kunnen aanvullen”. 

Binnen het team van Pleuni leeft MBTI al heel erg. De Typetabel hangt op de deur met alle namen erin. Elke maand bespreekt een teamlid tijdens een gezamenlijke meeting een werksituatie aan de hand van zijn/haar MBTI-voorkeuren en gaat dan in op vragen als: ‘wat moet iemand anders beslist niet bij je doen?’. ‘Waar blokkeer je van?’.  ‘Wat moet iemand juist wel doen?’. ‘Wat zou helpen?’ etc. “

Conclusie Deliveroo: We zijn ons nu veel meer bewust van onze sterke punten en valkuilen en de teamsamenwerking is veel beter geworden. MBTI is voor onze organisatie echt een succes.

De grootste conclusie is dat mensen opeens begrijpen hoe andere mensen in elkaar zitten en dat was voorheen absoluut niet altijd het geval

Pleuni de ZeeuwHead of Rider Experience. Deliveroo