Innovation Potential Indicator

Het bevorderen van innovatie voor een succesvolle organisatie

In uw organisatie, die gedreven wordt door continue veranderingen en nieuwe ideeën, overbrugt de Innovation Potential Indicator de kloof tussen wat u nu over iemand weet en wat zijn of haar potentieel is in termen van innovatie en creativiteit. De Innovation PI is alleen beschikbaar in het Engels

IPIOrganisaties hebben nieuwe ideeën en werkmethoden nodig om fris en competitief te blijven. Hierdoor overleven ze, met name in moeilijke tijden. De ontwikkeling van mensen in organisaties wordt versneld door van het begin af aan gebruik te maken van hun mogelijkheden en motivatie om te innoveren. U zorgt er zo bovendien voor dat uw organisatie bijblijft. Met behulp van de Innovation Potential Indicator kunt u de mensen en teams selecteren en ontwikkelen die belangrijk zijn voor innovatie.
  • Belicht de innovatie van nieuwe ideeën, nieuwe processen en nieuwe producten
  • Meet vijf belangrijke punten: Motivatie om te veranderen; uitdagend gedrag; aanpassing; consistentie in werkstijl; en de ‘misleidings’schaal, sociale wenselijkheid
  • Leidt na het interpreteren van de uitkomsten tot profieltypes zoals Change Agent’, ‘Consolidator’ en ‘Catalyst’
  • Dankzij het onderzoek door Dr Fiona Patterson is het een robuust instrument als het gaat om hoe mensen innovatie gebruiken in echte organisaties in verschillende sectoren
  • Meet gedrag waarvan we weten dat het leidt tot de realisatie van innovatieve ideeën of deze juist voorkomt 

De Innovation Potential Indicator kijkt niet alleen naar iemands huidige functioneren, maar ook naar zijn of haar potentieel voor innovatie in de toekomst. En het bekijkt niet alleen of iemand met nieuwe ideeën komt – het zorgt ervoor dat u weet dat deze ideeën geïmplementeerd zullen worden. Dit inzicht kan toegepast worden voor belangrijke individuen of door hele organisaties, waarin iedereen zijn eigen rol heeft in het creëren van een innovatieve cultuur.

Om de hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen, is toegang tot de Innovation Potential Indicator voorbehouden aan mensen met een BPS Test User: Occupational, Personality kwalificatie (voorheen Level B). Als u nog niet over deze kwalificatie beschikt, kunt u bij The Myers-Briggs Company de BPS-approved training volgen.