CPI 260

Diepgaande en complexe inzichten voor leiders

De CPI 260® (California Psychological Inventory) is een verfijnd persoonlijkheidsinstrument, dat diepgaande en complexe inzichten geeft voor executive recruitment en leiderschapsontwikkeling. De CPI 260 is alleen beschikbaar in het Engels.

CPI260De CPI 260 persoonlijkheidsvragenlijst levert een heldere kijk op mensen die solliciteren op leiderschapsposities in organisaties. Er ligt een verfijnde techniek aan ten grondslag waarmee gekeken wordt naar iemands persoonlijkheid. Hierdoor geeft het instrument inzicht in hoe anderen die persoon zouden zien en hoe ze zijn of haar leiderschapsstijl zouden beoordelen. Op deze manier biedt het instrument een unieke kijk op leiderschapskwaliteiten of –potentieel, die door de meeste andere persoonlijkheidsinstrumenten niet geleverd kan worden. 
  • Meet werkgerelateerde kenmerken, motivatie en denkstijlen aan de hand van 26 onderzochte eigenschappen
  • Geeft aan in hoeverre iemand beschikt over 18 verschillende leiderschapscompetenties, waarbij sterke punten en ontwikkelgebieden aangegeven worden.
  • Belicht motivatie en huidige mate van tevredenheid
  • Rapporten voor de gekwalificeerde professional (Candidate Feedback Report) geven alle uitkomsten weer
  • Rapporten voor de leider (Coaching Report for Leaders) zijn geschreven in toegankelijke taal en geven weer hoe hij of zij het gedaan heeft in termen van een aantal verschillende competenties 

Het CPI 260 instrument is uitzonderlijk in het niveau van verfijning van de verworven informatie. Door de manier waarop het instrument in elkaar zit, levert het de minder zichtbare informatie over een persoon, waarvan diegene zich zelf misschien ook niet bewust is. Hierdoor kan de recruiter of coach zijn of haar kandidaat of coachee echt leren kennen. De vragen zijn niet duidelijk gekoppeld aan de kwaliteiten die gemeten worden, waardoor het instrument bestand is tegen pogingen om het te misleiden.

We weten dat ervaren leiders vaak al veel assessments ondergaan hebben en sceptisch kunnen zijn over het nut ervan. Doordat de CPI 260 verschillen aan het licht brengt tussen iemands zelfbeeld en het beeld dat anderen van hem of haar hebben, is het instrument uitermate geschikt voor mensen op seniorniveau. De CPI 260 is getest op een groep zeer bekwame senior managers en kan daardoor inschatten wat de mensen rondom een leider van zijn of haar stijl zullen vinden en hoe de leider scoort op specifieke competenties waarvan we weten dat ze succes in leiderschap voorspellen.

Toegang tot de CPI 260 en gerelateerde producten is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals. U kunt zich kwalificeren voor gebruik van de CPI 260 in onze CPI 260 Kwalificatietraining (Engels) of, als u in het bezit bent van een master-titel in de Psychologie, zou u in aanmerking kunnen komen voor onze CPI 260 open access policy (Engels).