MB7008e
€ 21,50ex. BTW

Meld u aan zodat wij kunnen verifiëren of u over de juiste kwalificaties beschikt om dit product te kopen.

Out There - In Here exercise eBook (Engels)

MBTI® Activity Series exercise: daarbuiten, hierbinnen; Extraversie en Introversie geuit in gedrag

Deze groepsoefening is bedoeld om de typedefinities Extraversie en Introversie te onderzoeken. Ze laat deelnemers persoonlijke voorkeuren ervaren in deze dichotomie door te laten zien hoe dit naar voren komt in gedrag, en helpt inzien hoe typevoorkeuren in deze dichotomie van invloed kunnen zijn op anderen.

MBTI Activity Series exercise - eBook.

Toepassingen: de invloed van de E/I-dimensie begrijpen 

Behandeling van typevoorkeuren: E/I

Benodigde tijd: 25 minuten