Hoe kan kennis van MBTI helpen bij effectieve problemsolving?

Ben je bekend met je MBTI-type, wil je graag bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en ben je geïnteresseerd in lerende organisaties? Lees dan snel verder en doe mee!

Binnen de Universiteit Twente is José Franken 1,5 jaar geleden een onderzoek gestart naar het verband tussen MBTI-voorkeursstijlen en problemsolving. Op 25 november kun je een bijdrage leveren door mee te doen aan een van de onderzoekworkshops.

Na afloop van een MBTI training krijg ik als trainer vanuit de groep vaak de vraag “en wat kunnen we hier nu mee”. In eerst instantie geef ik dan aan dat het kennen van een best-fit type eerst even moet landen, maar dat er daarna veel vervolgopties zijn, zowel individueel als voor teams. Wanneer zo’n team uit een organisatie komt waarin men bezig is met het invoeren van systemen voor continu verbeteren zoals lean, six sigma of agile scrum, wordt de vraag vaak nog specifieker “hoe draagt MBTI nu bij aan het implementeren van continu verbeteren?”. In al deze verbetermethodes is samenwerking een belangrijke randvoorwaarde voor succes. En aangezien het kennen van MBTI profielen bijdraagt aan samenwerking, kunnen we dan zeggen dat er een positieve link is. Maar, misschien is er wel meer. Doel achter deze verbetersystemen is het creëren van een continu verbeterende organisatie, ook wel een lerende organisatie genoemd. De methodes omvatten een gereedschapskist vol instrumenten en gereedschappen, maar deze gaan pas echt zinvol worden wanneer ze worden ingezet door mensen, vaak in teams, om een probleem op te lossen. Die betreffende teams worden specifiek voor het oplossen van zo’n probleem samengesteld uit specialisten die nodig zijn. Lang niet altijd kennen deze deelnemers elkaar. Omdat het probleem waaraan ze moeten werken vaak belangrijk is, is er druk om een probleem snel op te lossen. Zo’n team heeft dus niet de tijd om uitgebreid te groeien in een effectieve samenwerking. En dan ontstaat de vraag of het kennen van persoonlijke voorkeursstijlen zoals de MBTI best-fit profielen een team kan helpen om sneller en beter een probleem op te lossen. Binnen de Universiteit Twente is een universitair onderzoek gestart om deze vraag te beantwoorden. 

De eerste fase, die in 2020/2021 is uitgevoerd, heeft een manier opgeleverd om te kijken naar de kwaliteit van het verbeterproces, en er is een model ontwikkeld hoe het kennen van een persoonlijke voorkeursstijl het teamproces van probleem oplossen zou kunnen versterken. In de tweede fase willen we, door met echte teams in workshops aan de gang te gaan en het groepsproces op basis van video opnames te analyseren, uitzoeken of, en zo ja hoe, het kennen van een best fit MBTI stijl bijdraagt aan het als team oplossen van een probleem. Hiervoor hebben we in 2022 onderzoeks-workshops ingepland.

De workshop duurt 1 dagdeel en zal plaatsvinden op vrijdag 25 november van 09.00 – 13.00 bij The Myers-Briggs Company in Amsterdam.

Wat je sowieso in deze workshop krijgt, naast natuurlijk een hele leuke ochtend, is een theoretisch deel waarin aan de hand van het eerste onderzoek praktische kennis over het als team gezamenlijk oplossen van problemen, gedeeld wordt.

Wil je meedoen? Schrijf je in via deze link: https://www.utwente.nl/nl/hr/problem-solving/