Bescherming van persoonsgegevens

We krijgen regelmatig vragen over de bescherming van persoonsgegevens

Ons beleid is in het kort dat we persoonsgegevens 18 maanden bewaren en daarna vernietigen.

privacy policyOPP beschermt en respecteert de privacy van de klant en handelt volgens de UK Data Protection Act 1998 en de gerelateerde regelgeving. Het bezoeken van onze website verplicht niemand om persoonlijke gegevens te delen. Maar als u informatie bij ons aanvraagt, materialen bestelt, zich bij ons registreert, gebruik maakt van onze diensten of een probleem meldt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, samen met de details van de transacties tussen u en ons. Daarnaast bewaren we informatie die u ons geeft over uw interessegebieden of kunnen we deze informatie halen uit uw gebruik van onze goederen en diensten.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden deze persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. De gegevens worden vernietigd of gewist uit onze systemen wanneer ze niet langer nodig zijn.

Persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens die verzameld zijn via OPPassessment (dwz antwoorden op psychometrische testen), worden over het algemeen bewaard voor een periode van 18 maanden, waarna ze worden vernietigd. Alle gegevens die daarna nog bewaard worden (voor bijv. statistische normen en validiteit) worden geanonimiseerd. Deze informatie bevat niet langer persoonlijke gegevens, zoals geen enkel individu geïdentificeerd kan worden en de gegevens niet langer onder de wet vallen.

Na de periode van 18 maanden is het dus niet meer mogelijk om nieuwe rapporten of kopieën van eerder bestelde rapporten te bestellen, omdat het rapport en de persoonlijke gegevens uit de vragenlijst verwijderd zijn. Indien u rapporten wilt bestellen voor een kandidaat die langer dan 18 maanden geleden een vragenlijst heeft ingevuld, moet de kandidaat een nieuwe vragenlijst invullen zodat u een nieuw rapport kunt genereren bij OPPassessment.

Meer informatie over de bescherming van gegevens vindt u op de OPP website.